If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du sidder bag et internet-filter, skal du sikre, at domænerne *. kastatic.org og *.kasandbox.org ikke er blokeret.

Hovedindhold

Forhold med diagrammer

I denne video skal vi se på forhold der sammenligner to størrelser. Vi skal lære at finde den manglende værdi ved at bruge givet forhold og lave tilsvarende forhold ved at gange eller dividere begge dele med det samme tal. Der er eksempler på forhold i tæpper, blanding af maling og trylleformularer.

Vil du deltage i samtalen?

Ingen opslag endnu.
Forstår du engelsk? Klik her for at se flere diskussioner på Khan Academys engelske side.

Video udskrift

Vi får at vide, at Kenzie laver quiltet tæpper med blå firkanter og grønne firkanter. Forholdet mellem blå og grønne firkanter er vist i diagrammet. Tabellen viser det antal blå firkanter og grønne firkanter, som Kenzie vil bruge i to tæpper. Her har vi tabellen. Færdiggør tabellen ved at bruge det viste forhold. Sæt videon på pause, mens du prøver at løse opgaven. Lad os først se på forholdet mellem blå og grønne firkanter. For hver 3 blå firkanter er der 1 2 3 4 5 grønne firkanter. Forholdet mellem blå og grøn er 3 til 5. Hun skal bruge 21 blå firkanter i tæppe A. Hvis hun har 21 blå firkanter, hvor mange grønne firkanter har hun så? For at gå fra 3 til 21, så skal du gange med 7, så du skal også gange 5 med 7. Når du ganger 5 med 7, så får du 35. Så længe du ganger eller dividerer begge tal med det samme tal, så får du et tilsvarende forhold. Derfor er 12 til 35 er det samme som 3 til 5. Lad os se på tæppe B. De har givet os antallet af grønne firkanter, og det er 20. Hvordan går vi fra 5 til 20? Vi ganger med 4. Så hvis du ganger antallet af grønne firkanter med 4, så skal du gøre det samme med antallet af blå firkanter. 3 gange 4 er lig med 12. 12 blå firkanter for hver 20 grønne firkanter er tilsvarende med forholdet 3 blå firkanter for hver 5 grønne firkanter. Lad os lave endnu et eksempel. Her får vi at vide, at diagrammet viser antallet af kopper med blå og rød maling i en blanding. Hver er forholdet mellem blå og rød maling i blandingen? Lad os prøve at finde ud af det. Vi har 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 kopper med blå maling for hver 1 2 3 4 5 6 kopper med rød maling. Så forholdet er 10 kopper blå maling for hver 6 kopper rød maling, men forholdet kan reduceres, da vi kan dividere begge disse tal med 2, hvis du dividerer 10 med 2, så får du 5. og hvis du dividerer 6 med 2, så får du 3. Så for hver 5 blå firkanter er der 3 røde firkanter i diagrammet. Denne type kaldes nogle gange for et brøkdiagram. Så for hver 5 kopper blå maling har du 3 kopper rød maling i vores blanding. som du kan se her. Der er 3 røde kopper maling, og 1 2 3 4 5, 5 kopper blå maling. Det kan du også se her. Lad os lave endnu et eksempel. Vi får at vide, at Luna og Ginny begge øver sig på besværgelser. Forholdet mellem de besværgelser Luna laver og de besværgelser Ginny laver vises i dette brøkdiagram. Brug forholdet til at finde det antal besværgelser Ginny laver, når Luna laver 20 besværgelser. Sæt videoen på pause, mens du prøver at løse opgaven. Lad os se på forholdet her. For hver 1 2 3 4 besværgelser, som Luna laver, laver Ginny 1 2 3 4 5 besværgelser. Så forholdet er 4 til 5, men Luna laver 20 besværgelser. Hvis Luna laver 20 besværgelser, så gik vi fra 4 til 20, og gangede med 5. Så vi skal gøre det samme med antallet af Ginnys besværgelser. Du skal gange det med 5, og det er 25. 4 af Lunas besværgelser for hver 5 af Ginnies, er det samme som 20 af Lunas besværgelser for hver 25 af Ginnys. Så hvor mange besværgelser laver Ginny, når Luna laver 20? Hun laver 25. Sådan.