If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du sidder bag et internet-filter, skal du sikre, at domænerne *. kastatic.org og *.kasandbox.org ikke er blokeret.

Hovedindhold

Tekstopgaver med lineære funktioner: grafer

Problem

Archimedes tømte sit badekar.
Grafen viser mængden af vand, der er tilbage i karret, (i liter) som en funktion af tiden (i minutter).
Et koordinatsystem, hvor kun første kvadrant er vist. x aksen er mærket tid i minutter og har markeringer for hver en halv. Hver anden markering fra 0 til 5 er mærket. y aksen er mærket vand i liter og har mærkede markeringer for hver 40 fra 0 til 360. En graf med ligningen y er lig med minus 72 x plus 360 er afbildet.
Hvor meget vand var der i badekarret, da Archimedes begyndte at tømme det?
  • Dit svar skal være
  • et heltal, f.eks. 6
  • en reduceret, ægte brøk, f.eks. 3/5
  • en reduceret, uægte brøk, f.eks. 7/4
  • et blandet tal, f.eks. 1 3/4
  • et eksakt decimaltal, f.eks. 0,75
  • et multiplum af pi, som f.eks. 12 pi eller 2/3 pi
liter