If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du sidder bag et internet-filter, skal du sikre, at domænerne *. kastatic.org og *.kasandbox.org ikke er blokeret.

Hovedindhold

Enhedsforhold og proportionale sammenhænge

Problem

Ændringshastigheden for y med hensyn til x svarer til ændringen af y-værdien, når x stiger med 1.
Tabellen nedenfor viser et proportionalt forhold mellem de to variable, hvorfor ændringshastigheden for y med hensyn til x er konstant.
Hvor er ændringshastigheden for y med hensyn til x størst, i ligningen y=0,25x eller i tabellen?
x1234
y0,40,81,21,6
Vælg 1 svar: