If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du sidder bag et internet-filter, skal du sikre, at domænerne *. kastatic.org og *.kasandbox.org ikke er blokeret.

Hovedindhold

Enhedsforhold og proportionale sammenhænge

Vi sammenligner et enhedsforhold givet i en ligning med et enhedsforhold på en graf. Lavet af Sal Khan.

Video udskrift

. Hvilken har den mindste hældning? Ligningen y er lig med 6,5x eller grafen, som er vist nedenfor? Når vi snakker om hældningen her, skal vi huske på, at hældningen er lig med ændringen i y over ændringen i x. Det er, hvor meget y ændrer sig, når vi ændrer x med 1. . Vi kan se her, at når x ændrer sig med 1, ændrer y sig med 6,5. Hver gang x stiger med 1, stiger y med 6,5. Hældningen er altså 6,5 i den her ligning. I grafen her ser det ud til, at y ændrer sig med 3,5, når x ændrer sig med 1. Når 1 stiger med 1, stiger y med 3,5. Hældningen her er altså 3,5. Det er hældningen for den her graf. Hældningen er altså mindre her end i ligningen. I ændres y mindre hver gang x ændres end i ligningen. . Hældningen af grafen er altså mindre end hældningen af ligningen. .