If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du sidder bag et internet-filter, skal du sikre, at domænerne *. kastatic.org og *.kasandbox.org ikke er blokeret.

Hovedindhold

Graftegning af proportionale sammenhænge: enhedsforhold

Vi tegner grafen for en ligning, der repræsenterer en proportional sammenhæng givet et enhedsforhold. Lavet af Sal Khan.

Video udskrift