Hvis du ser denne besked, betyder det, at vi har problemer med at indlæse eksterne ressourcer til Khan Academy.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Hovedindhold

Graftegning af proportionale sammenhænge: enhedsforhold

Ved proportionale sammenhænge svarer enhedsraten til hældningen af linjen. Ændringer i x før til en konstant ændring i y, når vi har en proportional sammenhæng mellem de to variable. Vi kan bruge enhedsraten til at opstille en ligning og afbilde grafen for ligningen. Lavet af Sal Khan.

Vil du deltage i samtalen?

Ingen opslag endnu.
Forstår du engelsk? Klik her for at se flere diskussioner på Khan Academys engelske side.

Video udskrift