Hvis du ser denne besked, betyder det, at vi har problemer med at indlæse eksterne ressourcer til Khan Academy.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Hovedindhold

Linjens ligning på formen y = ax + b ud fra hældning og et punkt

Vi skal lære at skrive linjens ligning på formen y=ax+b for en linje med en hældning på -3/4, der går gennem punktet (0,8). Vi lærer at genkende hældningen, a, og skæring med y-aksen, b, så vi kan skrive ligningen y = (-3/4)x + 8. Lavet af Sal Khan og Montereys Institut for teknologi og undervisning.

Vil du deltage i samtalen?

Ingen opslag endnu.
Forstår du engelsk? Klik her for at se flere diskussioner på Khan Academys engelske side.

Video udskrift