If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du sidder bag et internet-filter, skal du sikre, at domænerne *. kastatic.org og *.kasandbox.org ikke er blokeret.

Hovedindhold

Introduktion til at samle ens led og reducere

At samle ens led er en grundlæggende færdighed i algebra. Koefficienterne er tallene foran de variable og de kan lægges sammen, når variablerne er de samme. For eksempel, 2x + 3x er lig 5x. Når der er tale om forskellige variable, som x og y, så lægges de sammen hver for sig, så man får udtryk som 5x + 9y. Lavet af Sal Khan.

Vil du deltage i samtalen?

Ingen opslag endnu.
Forstår du engelsk? Klik her for at se flere diskussioner på Khan Academys engelske side.

Video udskrift