If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du sidder bag et internet-filter, skal du sikre, at domænerne *. kastatic.org og *.kasandbox.org ikke er blokeret.

Hovedindhold

Gennemgang af led, faktorer og koefficienter

Gennemgå led, faktorer og koefficienter og løs nogle opgaver. 

Led

Et led kan være et tal, en variabel eller et produkt af de to. Du kan genkende led ved, at de er adskilt af et plus eller minus i et udtryk.
Eksempler på led:

Faktorer

En faktor er en del af en multiplikation.
Eksempler på faktorer:
I leddet 8x er faktorerne 8 og x.
I leddet cde er faktorerne c, d og e.

Koefficienter

En koefficient er et tal, der bliver ganget med en variabel. Med andre ord, det er et tal, der står foran en variabel.
Eksempler på koefficienter:
I leddet 14c er koefficienten 14.
I leddet g er koefficienten 1.
Vil du lære mere om led, faktorer og koefficienter? Tjek denne video.

Øvelsesopgaver

Opgave 1
Hvad er koefficienten i leddet 7y i udtrykket 9+7y?
  • Dit svar skal være
  • et heltal, som f.eks. 6
  • et eksakt decimaltal, som eksempelvis 0,75
  • en ægte brøk, som eksempelvis 1/2 eller 6/10
  • en uægte brøk, som eksempelvis 10/7 eller 14/8
  • et blandet tal, som eksempelvis 1 3/4

Vil du løse flere opgaver som den her? Tjek denne øvelse.

Vil du deltage i samtalen?

Ingen opslag endnu.
Forstår du engelsk? Klik her for at se flere diskussioner på Khan Academys engelske side.