If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du sidder bag et internet-filter, skal du sikre, at domænerne *. kastatic.org og *.kasandbox.org ikke er blokeret.

Hovedindhold
Aktuel tid:0:00Samlet varighed:2:19

Video udskrift

.. En forening bestående af 9 medlemmer ønsker en bestyrelse af 3 medlemmer: en formand, en næstformand og en sekretær På hvor mange måder kan man vælge en bestyrelse ud af de 9 medlemmer? Ok, vi antager at en person ikke kan varetage mere end en post Så hvis jeg er bliver valgt til formand, så kan jeg ikke længere kandidere for posten som næstformand eller sekretær Så lad os overveje de 3 forskellige poster Man har formanden, man har næstformanden og så har man sekretæren Sekretæren... Lad os sige at vi vælger formanden først. Det er faktisk underordnet Lad os sige vi vælger posten som formand først og vi har endnu ikke valgt andre Hvor mange muligheder er der for formanden Okay, en forening har 9 medlemmer, så der er 9 muligheder for en formand Der vil være 9 muligheder for en formand Nu tager vi en af disse 9 Vi vil ikke opstille dem for de 2 andre poster Ikke? Fordi en kommer til at bliver formand, så en af de 9 bliver formand Der er 9 muligheder, men en af de 9 bliver formand Så man tager denne person tilside Han eller hun er nu formand hvor mange medlemmer er der tilbage til posten som næstformand Okay så nu er der kun 8 mulige kandidater til næstformandsposten 8 muligheder Så han eller hun tages også tilside Så hvor mange personer er der tilbage til posten som sekretær Okay så nu er der kun 7 muligheder for posten som sekretær Så hvis vi gerne vil tænke over alle de muligheder der er for at udvælge en bestyrelse fra 9 medlemmer de 9 for formand gange de 8 for næstformand gange de 7 for sekretæren Man behøves ikke gøre den på denne måde (rækkefølgen/ordningen) Vi kunne have valgt sekretæren først. Så ville der have været 9 muligheder Og så kunne du have valgt næstformanden og så ville der stadig have været 8 valgmuligheder og så kunne du have valgt formanden til sidst og så ville der kun have været 7 valgmuligheder Men uanset, så har du 9 gange 8 gange 7 Og det er, lad os se, 9 gange 8 er 72 ........ gange 7 er 14, 7 gange 7 er 49 plus 1 er 50 Så der er 504 mulige måder at vælge en bestyrelse af 3 ud af en forening på kun 9 medlemmer ..