If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du sidder bag et internet-filter, skal du sikre, at domænerne *. kastatic.org og *.kasandbox.org ikke er blokeret.

Hovedindhold

Empirisk regel

Du skal muligvis bruge: Lommeregner

Problem

Levetiden af gorillaer i en bestemt zoo er normalfordelt. En gorilla bliver i gennemsnit 20,8 år med en standardafvigelse på 3,1 år.
Brug den empiriske regel (689599,7%) til at anslå sandsynligheden for, at en gorilla i denne zoo har en levetid, der er kortere end 23,9 år.
  • Dit svar skal være
  • et heltal, som f.eks. 6
  • en reduceret, ægte brøk, som eksempelvis 3/5
  • en reduceret, uægte brøk, som eksempelvis 7/4
  • et blandet tal, som eksempelvis 1 3/4
  • et eksakt decimaltal, som eksempelvis 0,75
  • et multiplum af pi, som f.eks. 12 pi eller 2/3 pi
%