If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du sidder bag et internet-filter, skal du sikre, at domænerne *. kastatic.org og *.kasandbox.org ikke er blokeret.

Hovedindhold

Eksempel: Forskellige måder at vælge bestyrelsesmedlemmer på

Ser på forskellige måder en bestyrrelse kan sammensættes på for at finde sandsynligheden for hver enkel måde. Lavet af Sal Khan og Montereys Institut for teknologi og undervisning.

Video udskrift

. En forening bestående af 9 medlemmer ønsker en bestyrelse på 3 medlemmer - en formand, en næstformand og en sekretær Hvis vi antager, at bestyrelsesmedlemmerne vælges vilkårligt, hvad er sandsynligheden så for at Marcia bliver formand, Sabita bliver næstformand og Robert bliver sekretær? Så lad os overveje sandsynligheden for (hændelsen) at .. ...formanden bliver Marcia, næstformanden bliver Sabita og sekretæren bliver Robert. .. Det udtryk her er er et af de mulige udfald, og kun ét muligt udfald. Så det er ét udfald ud af det totale antal af muligheder. .. Ok, så hvad er de totale antal muligheder? Lad os overveje det, lad os starte med de 3 bestyrelsesposter. Vi har posten som formand, vi har posten som næstformand og så har vi posten som sekretær. Ok, så lad os bare antage, at vi ønsker at vælge en til formandsposten først, Vi behøves ikke vælge formanden først ..men det gør vi Hvis vi vælger formanden først, så har vi ikke tildelt nogle poster til de øvrige medlemmer endnu, så vi har 9 medlemmer at vælge fra. Så der er 9 muligheder her. Ok, når vi nu skal vælge vores næstformand, og da vi allerede har tildelt et medlem posten som formand, så vi har kun 8 medlemmer at vælge i mellem. Og når vi vælger vores sekretær, så vi har allerede tildelt posterne som formand og næstformand, så vil vi kun have 7 medlemmer at vælge fra. Så de totale antal permutationer her, det totale antal af muligheder, eller det totale antal af måder at vælge en formand, en næstformand og en sekretær fra 9 medlemmer, bliver 9 gange 8 gange 7 Som er, lad os se ... 9 gange 8 er 72 72 gange 7, 2 gange 7 er 14, 7 gange 7 er 49 plus 1 er 50 . Så der er 504 muligheder Så for at besvare spørgsmålet, hvor stor sandsynligheden er for (hændelsen) at Marcia bliver formand, Sabita bliver næstformand, og Robert bliver sekretær, er 1 over det totale antal muligheder som er 1 over 504 Det er sandsynligheden .