If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du sidder bag et internet-filter, skal du sikre, at domænerne *. kastatic.org og *.kasandbox.org ikke er blokeret.

Hovedindhold

Sammenligning af observationer i diagrammer

Problem

Leonard høstede og vejede alle sine græskar. Han rundede af til nærmeste tiendedel af et kilogram. Bagefter lavede han både et histogram og et boksplot, der viste observationssættet. (Begge diagrammer er vist nedenfor.)
Et histogram. Den vandrette akse er mærket vægt i kilogram og har mærkede markeringer for hver 3 fra 0 til 15. Den lodrette akse er mærket antalet af græskar og har markeringer for hver 1. Hver anden markering fra 0 til 10 er mærket. Søjlen for intervallet 0 til 3 går op til 4. Søjlen for intervallet 3 til 6 går op til 5. Søjlen for intervallet 6 til 9 går op til 8. Søjlen for intervallet 9 til 12 går op til 6. Søjlen for intevallet 12 til 15 går op til 2.
Et boksplot. Den vandrette akse er mærket vægt i kilogram og har markeringer for hver 1. Hver anden markering fra 0 til 14 er mærket. Den venstre hale går fra 1 til 4 . Kassen går fra 4 til 9 med medianen på 8. Den højre hale går fra 9 til 14.
  1. I hvilket diagram kan man nemt aflæse, hvor meget det tungeste græskar vejede?
Vælg 1 svar:
  1. Hvilket diagram kan bruges til at finde ud af, at Leonard høstede 25 græskar?
Vælg 1 svar:
Har du brug for hjælp?
Har du brug for hjælp?