Hovedindhold

Trigonometriske ligninger og identiteter

Lær
Intro to arcsineIntro to arctangentIntro to arccosineRestricting domains of functions to make them invertibleDomain & range of inverse tangent functionUsing inverse trig functions with a calculatorInverse trigonometric functions review
Lær
Solving sinusoidal equations of the form sin(x)=dSolving cos(θ)=1 and cos(θ)=-1
Lær
Ingen videoer eller artikler tilgængelige i denne lektion
Træn opgaver
Lær
Trig word problem: solving for temperatureTrigonometric equations review
Lær
Review of trig angle addition identitiesUsing the cosine angle addition identityUsing the cosine double-angle identityProof of the sine angle addition identityProof of the cosine angle addition identity
Lær
Finding trig values using angle addition identitiesUsing trig angle addition identities: finding side lengthsUsing trig angle addition identities: manipulating expressionsUsing trigonometric identitiesTrig identity reference
Lær
Trigonometri udfordring: Arealet af en trekantTrigonometri udfordring: Arealet af et heksagon (sekskant)Trig challenge problem: cosine of angle-sumTrig challenge problem: arithmetic progressionTrig challenge problem: maximum valueTrig challenge problem: multiple constraintsTrig challenge problem: system of equations
Test din forståelse af Trigonometriske ligninger og identiteter med disse 9 spørgsmål.

Om dette emne

Learn how to solve trigonometric equations and how to use trigonometric identities to solve various problems.