If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du sidder bag et internet-filter, skal du sikre, at domænerne *. kastatic.org og *.kasandbox.org ikke er blokeret.

Hovedindhold

Brug af additionsformel for cosinus

Sal udregner summen af cosinus til en vinkel på 60° og en vinkel i en retvinklet trekant. For at gøre dette skal han bruge en additionsformel for cosinus. Lavet af Sal Khan.

Vil du deltage i samtalen?

Ingen opslag endnu.
Forstår du engelsk? Klik her for at se flere diskussioner på Khan Academys engelske side.

Video udskrift

Vi har her trekant ABC. Det ligner en retvinklet trekant. Det kan vi bekræfte, da den opfylder Pythagoras' læresætning. 8² er 64 og 15² er 225. 64 + 225 er 289, som er 17². Den opfylder Pythagoras' læresætning. Nu ved vi, det er en retvinklet trekant. Hvad bliver vi spurgt om? Hvad er cos(∠ABC + 60°), som er denne vinkel plus 60°. Som det står her, så er der ingen måde at udregne det på. Men vi har nogle trig formler i værktøjskassen, som vi kan bruge til at omskrive dette, så vi måske kan udregne det. Vi ved nemlig, at cos(a+b) = cos(a)∙cos(b) - sin(a)∙sin(b). Vi kan omskrive cos(∠ABC + 60°) på samme måde. Det er lig med cos(∠ABC)∙cos(60°) - sin(∠ABC)∙sin(60°). Lad os udregne hver af disse. Hvad er cos(∠ABC)? Det udregner jeg herover. For cos(∠ABC), der skal vi bruge "Mod Hos ModHos". Lad mig skrive det. "Mod Hos ModHos" cosinus er defineret som hosliggende over hypotenuse. cos(∠ABC) er lig 15/17. Dette er 15/17. Hvad er cos(60°)? Nu skal vi bruge en 30-60-90 trekant. Hvis jeg har denne 30-60-90 trekant Det er en vinkel på 60°. Dette er en vinkel på 30°. Vi har set det mange gange, hvis hypotenusen er 1, så er den modstående side til 30° lig 1/2 og den modstående side til 60° er kvadratroden af 3 over 2. Hvad er cos(60°), altså denne vinkel? -- jeg bruger lige en ny farve - Jeg skal finde cos(60°) som er lig hosliggende over hypotenuse 1/2 over 1, som er det samme som 1/2. Lad os se på sin(∠ABC), altså den her. Vi har vores trekant og sinus er modstående over hypotenuse. Modstående har længden 8 over hypotenusen, som er 17, så det er lig 8/17. Til sidst skal vi bestemme sin(60°). Vinklen på 60° i denne retvinklede trekant modstående over hypotenuse er kvadratrod 3 over 2 over 1. Det er blot √3 / 2. Nu har vi alle de oplysninger vi skal bruge for at udregne den. Hele denne bliver cos(∠ABC) er 15/17 gange cos(60°) er 1/2, så gange 1/2. Nu skal vi trække sin(∠ABC), som er 8/17 fra og gange sin(60°), som er √3 / 2. Nu skal vi blot reducere en smule. Jeg ganger 15/17 gange 1/2. Det bliver 15/34 - Vi dividerer med 2, det er 4/17, så jeg skriver (4 ∙ √3)/17. Nu har jeg vist reduceret nok. Hvis jeg ville kun jeg lave en fælles nævner på 34 og så ville det være (8 ∙ √3)/34, men det hjælper ikke meget. Dette er et rimeligt svar på spørgsmålet. 15/34 - (4 √3)/17.