If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du sidder bag et internet-filter, skal du sikre, at domænerne *. kastatic.org og *.kasandbox.org ikke er blokeret.

Hovedindhold
Learn how cosecant, secant, and cotangent are the reciprocals of the basic trig ratios: sine, cosine, and tangent.

The reciprocal trigonometric ratios

Sortér efter: