Kulturen i Klasseværelset: Bryan Harms, 8. klasse

Dag 1 - Det handler kun om dig

På grund af den tilgang, jeg benytter mig af i min klasse, så er det vigtigt at fastsætte bestemte normer fra dag et, da den ene halvdel af klassen skal arbejde selvstændigt, mens den anden halvdel skal arbejde sammen gennem samtale. For det første er det forståelsen af, at alt hvad vi gør i klassen, gør vi for dem. Dette fortæller jeg mine elever udtrykkeligt, og jeg forsøger samtidig at styrke det gennem ros eller korrektion, når der er mulighed for det.
For eksempel, så får jeg ofte spørgsmålet: "hvad hvis en student fra Khan Academy bare sidder og laver ingenting?" Spørgsmål som dette spørger mange elever i starten af året, og det afspejler "du tvinger mig til at gøre dette"-mentaliteten. Jeg elsker dette spørgsmål på grund af dets absurde logik. Jeg har mange forskellige svar, men pointen er: "hvad vi gør her, er for din skyld, og jeg kan derfor ikke tvinge dig til at gøre noget, men jeg kan fortælle dig, at jeg har gjort mig mange tanker for at gøre dette til et værdifuldt år for dig. Hvis du spiller tiden og de muligheder, vi skaber for dig, så er det din skyld, ikke min. Hvis du vil sidde ved computeren og lave ingenting, så skal du være velkommen til slet ikke at møde op - ingen vil dømme dig, stedet her er bare ikke noget for dig. Hvis du ikke kan lide hvad vi laver, så tag en snak med mig, det er der intet forkert i, men en fuldstændig fravælgelse er ikke en mulighed. Der er hundredevis af børn, som ønsker den plads, du har fået, så husk at du har et ansvar og en ære over at være her. Fra dag et nægter jeg at være fjenden eller håndhæveren, jeg vil være spejlet, der stiller vanskellige spørgsmål.

Operationelle normer for 50/50 klasseværelset

De grundlæggende normer for 50/50 klasseværelset er simple, den inderste cirkel samarbejder gennem samtale og deling af problemer. Den yderste cirkel arbejder lydløst på at nå Khan Academy's mål. Denne gruppe skal også kunne fremvise skriftlig dokumentation af deres arbejde. De skal lave materiale aftalt med læreren, så der er tid til emnepunkterne. De kan ikke snakke det mindste. Reglen om at snakke er ikke fordi jeg ikke forstår behovet for det, men fordi at den inderste gruppe ikke fungerer godt med ydergruppen, hvis de snakker. Hvis den yderste gruppe skal samarbejde, så kan de arbejde på gangen eller på mit kontor.

Forståelse af forskellen mellem øvelse og leg

Der er to meget forskellige aktiviteter i gang i min matematikklasse på samme tid, og derfor er det vigtigt for mig at udtrykke forskellen mellem disse aktiviteter for mine elever. Ydergruppen øver og styrker færdigheder. Denne aktivitet foregår i samspil med den indre gruppes problemløsning og det arbejde, vi laver i projekter. Jeg bruger sportsmetaforer - ydergruppen øver dribleteknikker, mens indergruppen og projektgruppen er en metafor for når vi spiller. Jeg bruger et musikinstrument analogi - ydergruppen øver deres instrument så vi kan jamme i vores indergruppe og i vores projektarbejde. Indergruppen skal altid løse og fremlægge dybden i opgaverne. Se problemjournalets tillæg for eksempler på disse typer af problemer samt de matematiske tankevaner, vi forsøger at fremme.