Matematik kan være sjovt! Alearn og Khan Academy hjælper med at opnå resultatmål

af Kathryn Hanson, grundlægger og direktør af Alearn
Khan Academy hjalp mig rigtigt meget, fordi jeg ikke vidste noget om rationer og udtryk, men med Khan Academy og med hjælp fra min lærer, lærte jeg at elske matematik og have sjov med det.
– ALearn elev
For mange elever er sommerferien en mulighed for at lege udenfor, sove og se TV. Skole og læring bliver et sløret minde. Mange af disse elever der mister en masse ved at have længere ferier, helt op til 2-3 måneders tillært materiale, som derved falder bagud i forhold til deres klassekammerater - kløften mellem eleverne bliver altså større og større.
Men for 1200 udskolings- og gymnasieelever i Santa Clara og San Mateo området, blev i sommeren 2013 tilbudt en ny mulighed for at fastholde og forbedre deres evner indenfor matematik, samt forberede dem på deres kommende skolegang, da de var skrevet op til Alearns matematik forberedelseskursus og gymnasieprogram.
Alearn er en non-profit organisation grundlagt i 2007, der er forpligtet til at hjælpe elever der af økonomiske, sociale og miljømæssige årsager er særligt udfordret i forhold til deres videre skolegang. Siden opstarten har Alearn hjulpet 6.-9. klasses elever fra Silicon valley, med at højne deres evner indenfor matematik og forberedt og gjort dem i stand til at gå videre på gymnasiet efter endt folkeskole.
Alearn er en non-profit organisation grundlagt i 2007, der er forpligtet til at hjælpe elever der af økonomiske, sociale og miljømæssige årsager er særligt udfordret i forhold til deres videre skolegang. De kommer ofte med store forskelle i deres matematiske viden og kunnen. De har mistet troen på, at de er gode til matematik, og har derved ingen selvtillid.
For at kunne møde disse udfordringer, benytter Alearn sig af en differentieret tilgang til materialet ud fra fælles mål. Erfarne og tillidsskabende matematiklærere og engagerede lærerassistenter benytter sig af små grupper, interaktive øvelser og Khan Academy moduler til at hjælpe eleverne til at forstå at det ikke kun er nødvendigt, men også kan være sjovt at lære matematik.
Af alle de værktøjer Alearn benyttede sig af denne sommer, forekommer Khan Academy som det værktøj der blev valgt som favorit for både lærere, assistenter og elever. Da en elev blev spurgt hvad han syntes var det bedste ved Alearn programmet, svarede han “Khan Academy fordi det var ligesom at have en personlig matematikvejleder både i klassen og derhjemme. Jeg kunne bare gå på Khan [Academy] når jeg havde brug for hjælp”.
For de fleste lærere var Khan Academy nyt. For at hjælpe dem til at opnå deres fulde potentiale gennem brugen af Khan Academy, inkluderede Alearn en gennemgående undersøgelse af hvordan lærere og assistenter bedst muligt kunne anvende værktøjerne i Khan Academy, så deres elever kunne få den bedst mulige hjælp. “Inkludering af Khan Academy i undervisningen var både motiverende og sjovt for eleverne mens de stadig fik den lærdom de skulle bruge, selv når de var hjemme” sagde en Alearn skolelærer.
Derudover var lærere og assistenter nu i stand til at overvåge elevernes fremgang mens de arbejdede hjemme ved at bruge Khan Academy's diagnosticeringsværktøjer og kunne derved sætte ind overfor problemer når de opstod. En feature der gjorde det muligt at individualisere ud fra elevens behov. En Alearn mellemtrinsassistent nævnte hvordan “elever havde været i stand til at afprøve undervisningen og teste deres nyligt opnåede viden med øvelserne på Khan Academy. Når de forlod klasseværelset var de spændte over at kunne arbejde med noget andet.
Endnu vigtigere eleverne nød at bruge Khan Academy nu hvor de selv var herrer over deres egen fremgang og ved at de kunne konkurrere venskabeligt med hinanden ved at forsøge at optjene flest mulige energipoint. "Jeg tror, at Khan Academy hjalp mig mest, fordi det sørgede for, jeg klarede mig godt og samtidig havde forståelsen for det. "Jeg tror, at Khan Academy hjalp mig mest, fordi det sørgede for, du var sikker på, du gjorde tingene rigtigt og samtidig havde forståelsen for det. Du kunne ikke komme videre før systemet var sikkert på, at du havde forstået opgaven” sagde en mellemtrins elev.
Alearn er glade for at have en så effektiv og populær resource til rådighed, som ovenikøbet er gratis, for at kunne hjælpe eleverne med at blive bedre til matematik. For tredje år i træk, har Alearn integreret Khan Academy i deres faglige handleplaner, således at alle elever i programmet skal benytte sig af Khan Academy. Alearns elever har vist fantastiske resultater ved brugen af Khan Academy  som supplement til deres normale årsplan. I stedet for at miste en masse matematisk kunne og viden hen over sommeren, blev disse elever faktisk bedre. Med en mellemtrinsassistents ord “Khan Academy var helt sikkert det mest effektive værktøj i dette program.”