If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du sidder bag et internet-filter, skal du sikre, at domænerne *. kastatic.org og *.kasandbox.org ikke er blokeret.

Hovedindhold

Kønnet og ukønnet formering

Reproduktion er den proces, ved hvilken organismer skaber nyt liv. Der er to hovedtyper: kønnet og ukønnet formering. Ved ukønnet formering producerer én forælder afkom identisk med sig selv. Ved kønnet formering producerer to forældre afkom, der er genetisk forskelligt fra begge forældre. Lavet af Khan Academy.

Vil du deltage i samtalen?

Ingen opslag endnu.
Forstår du engelsk? Klik her for at se flere diskussioner på Khan Academys engelske side.

Video udskrift

Planeten, som vi lever på, er fuld af liv, og det har den været i milliarder af år. Levende væsner på Jorden har eksisteret så længe, som de har, fordi livet fandt en måde at skabe liv på. Det lyder skørt, ikke? Man kan sige, at levende væsner fandt en måde at reproducere sig på, og få afkom, som så kunne fortsætte og reproducere sig selv. Men hvad er reproduktion helt præcist? Reproduktion er processen, hvor igennem der skabes nye organismer. Dette sker, når forældre organismer formerer sig for at skabe afkom. Ved formering giver organismer deres genetiske information videre til deres afkom. Den genetiske information giver instruktioner for, hvordan afkommet skal vokse og udvikle sig. Det er måden hvorpå egenskaber føres videre fra en generation til den næste. Der findes overordnet set to måder hvorpå organismer formerer sig. Dette er gennem ukønnet formering eller kønnet formering. Lad os starte med at gennemgå ukønnet formering. Ukønnet formering kræver kun én forælder for at producere afkom. På grund af dette vil afkommet arve alle deres gener fra den ene forælder. Det betyder, at ukønnet formering producerer afkom, som er genetisk identisk til deres forælder altså har den samme samling af gener. Adskille slags mikroorganismer, planter og endda dyr kan formere sig ukønnet. Et eksempel på ukønnet formering blandt mikroorganismer er bakterier. De bruger en speciel type af ukønnet formering kaldet binær fission. I den proces vokser en enkelt bakteriecelle, kopierer sine gener og deler sig til to identiske celler, lidt ligesom en kopieringsmaskine. Planter kan også formere sig ukønnet. For eksempel kan nogle planter få afkom til at vokse ud fra dem selv. Faktisk kan du ved mange sukkulenter, se små babyplanter vokse ud fra forælderplanten. Disse små babyer har de samme gener som deres forælderplante, og kan vokse videre på egen hånd, hvis man fjerner dem og planter dem i jord. Endelig og interessant nok findes der adskillige dyr, som kan formere sig ukønnet. Et eksempel herpå kan ses hos søstjerner. Nogle arter af søstjerner kan dele sig i flere dele, som så kan blive til nye søstjerner, og fordi de har de samme gener er hver ny søstjerne en klon af den originale forældersøstjerne. Nu da har vi talt om ukønnet formering, så lad os gå videre til kønnet formering. I modsætning til ukønnet formering kræver kønnet formering, at to forældrer producerer afkom sammen istedet for en enkelt. Det er vigtigt, da det betyder at afkommet vil arve den ene halvdel af deres gener fra den ene forælder og den anden halvdel af generne fra den anden forælder. Derfor bliver der ved kønnet formering produceret afkom, som er gentisk forskellig eller har en anden kombination af gener sammenlignet med hver forælder. På grund den måde, som gener videregives på, findes der tonsvis af kombinationer af gener som afkommet kan modtage fra de to forældre. Med andre ord betyder det, at kønnet formering skaber afkom som viser stor genetisk variation mellem søskende. For bedre at kunne forstå dette, lad os kigge nærmere på mine hunde. De er bror og søster, så de har de samme forældre, som jeg også har tegnet her. Som du nok kan se, ser mine hunde ret forskellige ud. En af de mest synlige forskelle er, at den ene af dem har fået gener fra denne forælder som gav dem markeringer over øjnene, som lidt ligner øjenbryn, mens den anden ikke har. Selvom det er nemt at spotte genetiske forskelle som mine hundes øjenbryn, så stikker genetisk variation meget dybere end blot en hunds pels. Det er grunden til, at organismer dannet ved kønnet formering er genetisk forskellige fra hinanden og giver byggestenene til dem de er. Nu kender du forskellen mellem ukønnet og kønnet formering. Lad os få et hurtigt overblik over, hvad du har lært i dag. Levende organismer formerer sig for at danne afkom gennem enten ukønnet eller kønnet formering. Ukønnet formering involverer kun én forælder, hvilket betyder at forælderen og afkommet vil have identiske gener. Kønnet formering involverer to forældrer og der dannes afkom, som er genetisk unik sammenlignet med hver af forældrene. Det er derfor livet på Jorden er så fantastisk mangfoldigt. Selvom organismer adskiller sig fra hinanden i deres måde at formere sig på, som vi også så i eksemplerne med bakterier, sukkulenter søstjerner og hunde, så deler alle levende væsner, evnen til at skabe mere liv, og har gjort det i milliarder af år her på Jorden.