Hvis du ser denne besked, betyder det, at vi har problemer med at indlæse eksterne ressourcer til Khan Academy.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Hovedindhold

Potentiel energi

Potentiel energi er den lagrede energi i et objekt har på grund af dets position, egenskaber og de kræfter, der virker på det. Potentiel energi kan findes på forskellige former som gravitational, elastisk, magnetisk og elektrisk potentiel energi. Disse energier relaterer til et objekts position eller form og dets potentiale til at blive omdannet til kinetisk energi. Lavet af Khan Academy.

Vil du deltage i samtalen?

Ingen opslag endnu.
Forstår du engelsk? Klik her for at se flere diskussioner på Khan Academys engelske side.

Video udskrift

Hej alle sammen, Lad os snakke om potentiel energi. Potentiel energi er oplagret energi i en genstand og denne energiform viser genstandens potentiale for andre typer af energi, som potentiel energi der omdannes til kinetisk energi ved bevægelse. Der er flere typer af potentiel energi, men fælles for dem er, at de dannes i kraft af genstandens position eller dens oprindelige facon. Der altså mange typer af potentiel energi hvoraf flere er meget almindelige. Så lad os se nærmere dem. Gravitationel potentiel energi er oplagret i en genstand på grund af gravitationskræfter fra en anden genstand, som Jorden. Vi bruger ofte Jordens overflade som udgangspunkt, når vi skal se, hvor meget potentiel energi en genstand har i Jordens gravitationsfelt. Gravitationskræfter er tiltrækkende, så genstande med masse bliver trukket mod Jordens overflade. Hvis vi flytter dem længere væk i den modsatte retning af gravitationskraften vil vi øge deres gravitationelle potentiel energi. Det modsatte er ske, hvis de kommer tættere på. Når en genstand er på Jordens overflade, har den ingen potentiel energi. Men man kan bruge et hvilket som helst punkt som udgangspunkt og sige, at der er den potentielle energi nul. Her er en bog på en hylde. Når bogen er på denne hylde kan vi sige, at den har 0 potentiel energi. Flytter vi den til en højere hylde vil den have gravitationel potentiel energi i forhold til den lave hylde eller i forhold til gulvet, hvis vi hellere vil bruge det som vores udgangspunkt. Dernæst har vi elastisk potentiel energi, som er potentiel energi lagret i nogle genstande, når deres form ændres. Disse typer af genstande kaldes elastiske genstande. Elastiske genstande er lavet af visse materialer og designet til at have indre kræfter, der får dem til at genvinde deres oprindelige form. Et kendt eksempel er en fjeder. Når du strækker eller sammenpresser en fjeder ændrer du dens form, og energi lagres i fjederen, som bruges til at genvinde den oprindelige form. Elektrisk potentiel energi, er den potentielle energi som en ladet genstand har på grund af den elektriske kraft fra et andet ladet genstand. Modsatte elektriske ladninger tiltrækker hinanden, og ens elektriske ladninger frastøder hinanden. Derfor afhænger potentiel energi af typen af ladninger og deres afstand. Potentiel energi øges, når ladningerne flyttes imod retningen af den elektriske kraft, som to negative ladninger der kommer tættere på hinanden. Magnetisk potentiel energi er den energi en magnetisk genstand har på grund af en magnetisk kraft fra en anden magnet. Magnetiske kræfter får ens poler til at frastøde hinanden og modsatte poler til at tiltrække hinanden. Da magneter har nord og sydpoler, så afhænger potentiel energi ikke kun af placering i kraftfeltet, men også af magneternes orientering. Du kan øge potentiel energi ved at flytte magneterne i den modsatte retning af den magnetiske kraft, som ved at fjerne en nord og en sydpol fra hinanden. Alle disse typer af energi bunder i forskellige kræfter, og bliver udregnet med forskellige ligninger, som vi ikke vil komme nærmere ind på, men de er former for potentiel energi. Og er blot nogle af de mest almindelige typer af potentiel energi, men der er mange flere. Potentiel energi er altså energi oplagret i en genstand i kraft af dens position og egenskaber samt de kræfter, der virker på den. Potentiel energi er målt i forhold til et udgangspunkt eller form og beskriver potentialet for at få andre former for energi, som kinetisk energi for bevægelse. Der er mange typer af potentiel energi, som gravitations, elastik, magnetisk og elektrisk. Tak for at du har set med, jeg håber, du har lært noget.