Hvis du ser denne besked, betyder det, at vi har problemer med at indlæse eksterne ressourcer til Khan Academy.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Hovedindhold

Elektromagnetisme

Når elektrisk ladede partikler bevæger sig, dannes et magnetisk felt i rummet omkring dem. Vi kan bruge disse magnetfelter til at danne magnetiske kræfter. Tilsvarende kan vi ved at ændre et magnetfelt rundt om ladede partikler sætte dem i bevægelse og generere strøm. Fælles kaldes disse to fænomener for elektromagnetisme. Begge er utrolig vigtige i vores hverdag, idet både elektromagneter og elektromagnetisme bruges i mange appareret omkring os fra motorer til scannere på et hospital. Lavet af Khan Academy.

Vil du deltage i samtalen?

Ingen opslag endnu.
Forstår du engelsk? Klik her for at se flere diskussioner på Khan Academys engelske side.

Video udskrift

Du ved allerede hvad en magnet er, med ved du også at nogle magneter kan tændes og slukkes? En magnet af denne type kaldes en elektromagnet. Hvad er en elektromagnet? Der ligger et hint i selve ordet. Elektro står for elektricitet, og magnet står for magnet. Men lad os lige bruge et øjeblik på denne definition af en elektromagnet. Elektromagneter er lavet af materiale, der kan blive magnetisk, når der er elektricitet til stede. Men hvordan sker det? Det viser sig, at elektrisk ladede partikler i bevægelse har små magnetfelter omkring sig. Når elektricitet løber gennem en ledning, så dannes et magnetfelt omkring ledningen. Vi kan bestemme styrken af dette magnetfelt på forskellige måder. Vi kan sende mere elektricitet gennem ledningen med en højere hastighed ved at øge den elektriske strøm. Vi kan også øge tætheden af de ladede partikler ved at rulle ledningen sammen. Så er der flere ladede partikler, hver med et magnetfelt, på et mindre område, så magnetfeltet bliver stærkere. Vi kan også bestemme retningen af det elektromagnetiske felt. Det kan vi gøre ved at ændre retningen af elektriciteten. Hvis vi vender tilbage til vores eksempel med en ledning og ændrer retningen af elektriciteten i gennem ledningen, ja så ændrer magnetfeltet også retning. Derfor er elektromagneter meget forskellige fra permanente magneter. Så lad os sammenligne permanente magneter med elektromagneter. Elektromagneter består typisk af en spole og en kerne. Spolen er en ledning lavet af et metal, som kobber, der er viklet rundt om en kerne lavet af jern, nikkel eller kobolt. Dette er anderledes end en permanent magnet, da permanente magneter ikke behøver en spole. Permanente magneter har faste poler. Du kan ikke bytte om på nord og sydpolen på disse magneter, hvorimod med elektromagneter kan vi ændre polerne ved at ændre retningen af den elektriske strøm. Hvis vi har en elektromagnet med en nord og en sydpol, der ser sådan her ud og en strøm, der løber i denne retning, så kan vi bytte rundt på polerne og retningen på strømmen. Permanente magneter har altid den samme styrke, men som vi så tidligere, så kan vi ændre styrken af elektromagneter. Elektromagneter skal have en strømkilde, der kan levere den elektricitet, der skal bruges for at producere magnetfeltet. Permanente magneter skal ikke bruge en kraftkilde, men det betyder, at vi kan tænde og slukke for elektromagneter hvilket jo er ret smart, når du tænker over det. Til gengæld virker permanente magneter virker hele tiden. Nu tænker du så hvis elektrisk ladning kan påvirke magnetisme kan magnetisme så påvirke elektrisk ladning? Selvfølgelig, lad os se hvordan. Den eneste måde det kan gøres på er at ændre magnetfeltet rundt om de ladede partikler. Det gøres ved at flytte magneten tættere på eller længere væk fra partiklerne eller ved at dreje magneterne. Faktisk er magneter, der drejer, den måde det meste strøm vi bruger i byerne i dag bliver lavet på. I en turbine drejer en magnet rundt inde i en spole og producerer dermed elektricitet. Elektromagneter har brug for en kraftkilde som kan være vindkraft. Så du kan se, hvorfor elektromagnetisme er utrolig vigtig. Den bruges ikke kun til at lave elektricitet. Vi bruger elektromagnetisme på mange andre måder fra motorer til højtalere, ja selv i scannere på hospitaler.