If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du sidder bag et internet-filter, skal du sikre, at domænerne *. kastatic.org og *.kasandbox.org ikke er blokeret.

Hovedindhold

Gravitationskræfter

Gravitationskraften (tyngdekraften) er en tiltrækkende kraft, der eksisterer mellem to legemer med en masse. Lær om de faktorer, der bestemmer styrken af denne kraft, der har stor indflydelse på vores liv her på Jorden. Lavet af Khan Academy.

Vil du deltage i samtalen?

Ingen opslag endnu.
Forstår du engelsk? Klik her for at se flere diskussioner på Khan Academys engelske side.

Video udskrift

Når du hører ordet gravitation, så tænker du nok på noget, der falder ligesom et æble fra et træ. Men det er også årsagen til, at din lampe bliver stående på gulvet. Gravitation er så meget mere end ting, der falder ned. Gravitationskræfterne er disse usynlige kræfter der trækker genstande sammen. Gravitationskraften tiltrækker faktisk lampen mod gulvet. Disse kræfter eksisterer mellem alle genstande, der har en masse. Lad os gennemgå det grundlæggende om gravitationskræfter, her skrives GF for gravitational force. De er tiltrækkende kræfter, der eksisterer mellem alle genstande, der har en masse. Og hvad menes med en genstand, der har masse? Masse svarer til hvor meget stof en genstand er lavet af. Enhver genstand med masse danner en gravitationskraft Der er derfor en gravitationskraft mellem alle genstande. Størrelsen af denne gravitationskaft afhænger af to ting: masserne af de to genstande og afstanden i mellem dem. Massen af hver genstand er proportional med gravitationskraften. Det betyder, at jo mere masse en genstand har jo større er gravitationskraften. Og nu kan vi forstå, hvorfor gravitationskræfter får ting til at falde. Jorden er rigtig tung. Den vejer næsten 6 kvadrillion kilogram. Det er 6 med 24 nuller bagefter. Den danner derfor en enorm gravitationskraft. Min lampe vejer kun 1 kg, så hvis jeg hopper, falder jeg mod Jorden og ikke min lampe. Massen af en genstand er kun en af faktorerne, der bestemmer styrken af gravitationskraften. Den anden faktor er afstanden mellem de to genstande. Jo større afstand mellem genstandene, jo svagere er gravitationskraften mellem dem. For små genstande med lille masse, så skal afstanden ikke være særlig stor før gravitationskraften mellem dem er så svag, at vi slet ikke bemærker den. Når det drejer sig om Jorden, skal du meget langt væk, før du ikke længere er påvirket af dens gravitationskraft. Tænk på Månen. Den er næsten 240.000 miles væk, det er næsten 400.000 kilometer. og den er stadig påvirket af Jordens gravitationskraft. Det er derfor den er i kredsløb om os, men da Månen også selv er temmelig stor, så er vi også påvirket af Månens gravitationskraft. Det er derfor vi har tidevande. Det er Månens gravitationskraft, som tiltrækker Jordens vand, og resulterer i vi har højvande og lavvande. Nu tænker du, hvis gravitationskræfter kan påvirke Månen eller lave tidevande, hvorfor kan vi så bevæge os? Hvorfor ligger vi ikke naglet til Jorden, når Jordens gravitationskraft trækker i os ? Gravitationskraften er temmelig svag. Vi lægger først rigtig mærke til den, når den påvirker genstande med meget masse, som planeter og stjerner. Og gravitationskraften, der påvirker dig, er meget svagere end de fleste andre kræfter du påvirker din omverden med. Hver gang du løfter et glas vand, så overvinder du hele Jordens masse. Det er da lidt sejt.