Hvis du ser denne besked, betyder det, at vi har problemer med at indlæse eksterne ressourcer til Khan Academy.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Hovedindhold

Magnetiske kræfter

Magneter kan tiltrække eller frastøde hinanden med magnetiske kræfter. Disse kræfter afhænger at magneternes retning og afstand fra hinanden. Styrken af en magnetisk kræft mellem to magneter afhænger ligeledes af afstanden mellem dem. Stærke magneter kan løfte et tog! Ved at forstå hvordan disse kræfter virker, kan vi finde ud af, hvordan vi kan bruge dem i vores dagligdag. Lavet af Khan Academy.

Vil du deltage i samtalen?

Ingen opslag endnu.
Forstår du engelsk? Klik her for at se flere diskussioner på Khan Academys engelske side.

Video udskrift

I dag skal vi snakke om magneter og magnetiske kræfter. Magneter er disse fikse genstande, der kan tiltrække metaller så som jern. Magneter bruges til alle mulige ting, så som at sætte papirer fast på køleskabet, computere og kompasser. Så magneter kan bruges til at holde ting sammen, pege os i den rigtige retning, ja selv til at løfte ting og de kan alt dette på grund af magnetiske kræfter. Hvis du har holdt to magneter, så har du mærket magnetiske kræfter, selv hvis magneterne ikke rørte ved hinanden. Det er fordi magnetiske kræfter kan virke på genstande uden at røre dem. Magneter vil tiltrække eller frastøde hinanden og denne tiltrækning eller frastødning er en magnetisk kraft. Magnetiske kræfter påvirker ikke alting på samme måde. Hvis de gjorde ville en magnet sidde fast på dig og ikke kun på et køleskab. I denne video skal vi lære om de magnetiske kræfter mellem to magneter. Hvordan kan det være at magneter nogle gange tiltrækker hinanden og andre gange frastøder hinanden? Det har at gøre med orienteringen af magneterne. Orienteringen betyder, hvordan magneterne er placeret i forhold til hinanden. Magneter har en nordpol og en sydpol. Men hvad har det med tiltrækkening og frastødning at gøre? Du har måske hørt at modsætninger tiltrækker hinanden. Hvis du vender nordpolen af en magnet mod sydpolen af en anden magnet. Hvad sker der? De tiltrækker hinanden. Hvis du vender den ene magnet rundt, så du har to nordpoler der vender mod hinanden så vil de frastøde hinanden. Det samme vil ske, hvis to sydpoler vender mod hinanden. Så retningen af den magnetiske kraft, afhænger af orienteringen af magneterne. Orientering er blot en faktor der påvirker magnetiske kræfter. Styrken af magnetiske kræfter afhænger af et par forskellige ting. Hvis du har prøvet at holde to magneter så har du måske bemærket, når du flytter dem mod hinanden, så hopper de nærmest sammen. Heller hvis du prøver at trykke to ens poler sammen så bliver det mere og mere svært, jo tættere de kommer på hinanden. Det er fordi magnetiske kræfter afhænger af afstanden. Jo tættere to magneter er på hinanden, jo stærkere er kraften i mellem dem. Når afstanden mindskes, så øges kraften, og jo længere fra hinanden, jo svagere er den magnetiske kraft. Afstanden øges, kraften mindskes. Den anden vigtige faktor der bestemmer størrelsen af den magnetiske kraft er magneterne selv. Nogle magneter er meget svage som dem på dit køleskab. Andre er så stærke, selvom de er små, at det næsten er umuligt, at hive dem fra hinanden. Nogle af disse stærke magneter bliver brugt til at få højhastighedstog til at svæve over skinnerne. Dette rektangel skal forestille et tog. Selvom min tegning ikke er fantastisk så er det temmelig fantastisk, at magnetiske kræfter kan løfte et tog.