Hvis du ser denne besked, betyder det, at vi har problemer med at indlæse eksterne ressourcer til Khan Academy.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Hovedindhold

Enheder

En genstands position og retningen af dens bevægelse beskrives ved at bruge enheder. For at kunne kommunikere denne information til hinanden, så bliver videnskabsfolk også nød til at sige hvilket enhedssystem de bruger, så andre kan forstå beskrivelsen af en genstand. Lavet af Khan Academy.

Vil du deltage i samtalen?

Ingen opslag endnu.
Forstår du engelsk? Klik her for at se flere diskussioner på Khan Academys engelske side.

Video udskrift

Viste du, at kommunikation er et af de vigtigste redskaber inden for videnskab? Når vi opdager spændende ting, så vil vi gerne dele dem med andre. Og når vi snakker med andre videnskabsfolk om data og målinger, så skal vi være sikre på, at vi forstår hinanden. Hvordan gør vi så det ? En måde er at bruge enheder. Vi bruger enheder, når vi beskriver hvor en genstand befinder sig, hvor lang den er, dens masse, hvor meget stof den er lavet af eller dens bevægelse. Hvordan en genstand bevæger sig? Du hører sikkert enheder hver dag. For eksempel, du er vokset 1,5 inches (3 cm) det sidste år, eller det træ derover er 25 fod (8 meter) højt. Eller du var ude og svømme i en pool, der er 25 meter lang. Vi lader som om dette er et rektangel da du ud fra mit træ kan se, at jeg ikke er en stor kunster. Men dette viser netop, at det er supervigtigt at bruge enheder. Jeg har lige givet 3 eksempler på længdemål med forskellige enheder in, fod og m. Forestil dig, at jeg ikke havde brugt enheder. Du er vokset 1,5 hvad? Meter? Eller 1,5 hænder? Hvis hænder? Dine hænder eller mine hænder? Enheder fortæller os, hvor meget af en størrelse, der er. En meter bruges altid til at måle længde og vi ved præcis, hvor lang en meter er. Derfor, når vi siger noget er 2 meter langt, så skal ingen gætte på, hvor stort det er. Alle målinger eller data skal altid have en enhed ellers er det blot et meningsløst tal. For at undgå forvirring, så bruger man SI enheder. SI enheder er et internationalt system, der bruges af videnskabsfolk i hele verden. Vi bruger meter til at beskrive position eller længde, kilogram for masse, og når vi snakker om bevægelse bruges meter per sekund. Men selvom dette er et system alle er enige om, så skal du vide at andre systemer eksisterer, hvilket betyder at ting nemt kan blive forvirrende, hvis du glemmer dine enheder. Nu tænker du nok, hvem blander enheder sammen? Det sker mere ofte end man skulle tro, selv eksperter gør det. En Mars Orbiter faldt ned, da enheder blev blandet sammen. Det er rigtigt, det skete rent faktisk. Slå det op, og husk at brug dine enheder.