Hovedindhold

Alkanes, cycloalkanes, and functional groups

Lær
Repræsentation af strukturer for organiske molekylerNavngivning af simple alkanerNavngivning af alkaner med alkylgrupperRettelse - 2-Propylheptan bør aldrig være navnet!Almindelig og systematisk navngivning, iso-, sec- og tert-præfikserNavngivning af alkaner med ethyl-grupperAlkan med isopropyl-gruppeOrganisk kemi navngivning eksempler 2Organisk kemi navngivning eksempler 3Navngivning af en cykloalkanNaming two isobutyl groups systematicallyOrganic chemistry naming examples 4
Lær
Alkane and cycloalkane nomenclature IAlkane and cycloalkane nomenclature IIAlkane and cycloalkane nomenclature IIIBicykliske forbindelserNavngivning af cubanerHeats of combustion of alkanes
Lær
Newman projektionerNewman projektioner 2Conformations of ethaneConformational analysis of ethaneConformational analysis of propaneConformational analysis of butaneNewman projection practice 1Newman projection practice 2
Lær
Stol- og båd-former af cyklohexanDobbelt Newman-diagram for methcyklohexanStability of cycloalkanesConformations of cyclohexaneDrawing chair conformationsMonosubstituted cyclohexaneDisubstituted cyclohexanePolysubstituted cyclohexane
Lær
Funktionelle grupperMore functional groupsIdentifying functional groups

Om dette emne

The properties of organic molecules depend on the structure, and knowing the names of organic compounds allow us to communicate with other chemists. We'll be learning about different aspects of molecular structure, including common functional groups and conformations.