If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du sidder bag et internet-filter, skal du sikre, at domænerne *. kastatic.org og *.kasandbox.org ikke er blokeret.

Hovedindhold

Introduktion til at samle ens led og reducere

Addition er at lægge tal sammen for at ende med en sum. I algebra står tal nogle gange sammen med variable, og vi skal sikre os, at variablene er ens, inden vi lægger dem sammen. Lavet af Sal Khan.

Vil du deltage i samtalen?

Ingen opslag endnu.
Forstår du engelsk? Klik her for at se flere diskussioner på Khan Academys engelske side.

Video udskrift