If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du sidder bag et internet-filter, skal du sikre, at domænerne *. kastatic.org og *.kasandbox.org ikke er blokeret.

Hovedindhold

Subtraktion af polynomier

Lær subtraktion af polynomier. Se, hvordan man ændre fortegn i hele rækken af led i et polynomium. Når du foretager subtraktion af polynomier, så får du et nyt polynomium.

Vil du deltage i samtalen?

Ingen opslag endnu.
Forstår du engelsk? Klik her for at se flere diskussioner på Khan Academys engelske side.

Video udskrift

Vi bliver bedt om at trække udtrykket -2x² + 4x - 1 fra udtrykket 6x² + 3x - 9. Som altid opfordrer jeg dig til at sætte videoen på pause og løse opgaven selv. Okay, lad os nu løse opgaven sammen. Jeg kan skrive dette som 6x² + 3x - 9 minus hele dette udtryk, som jeg sætter i parentes. minus (-2x² + 4x - 1) Hvad skal vi nu gøre? Vi skal gange dette minus ind i parentesen, og så får vi 6x² + 3x - 9 som ikke bliver ændret 6x² + 3x - 9 og når jeg ganger minus ind i parentesen så bliver det omvendte af -2x² til +2x² og det positive 4x bliver til negativ 4x, så -4x og det omvendte af -1 er +1. Nu har jeg ganget -1 ind i parentesen, og jeg kan samle ens led eller led af samme grad. Jeg har x² -led, her er 6x² og her er 2x² dem kan jeg lægge sammen, 6x² plus 2x² Hvis jeg har 6x² og dernæst 2x², hvor mange x² har jeg så i alt? Jeg har 8x² fra 6x² + 2x². Vi lægger koefficienterne 6 og 2 sammen, og får 8, 8x². Dernæst er der x-leddene. Eller førstegradsleddene, 3x og -4x så 3x - 4x, når jeg har 3 af noget og fjerner 4 af dem, så har jeg minus 1 af dem tilbage, eller du kan sige at koefficienterne 3 og -4 bliver -1. Jeg har -1x. Jeg kan skrive det som -1x eller jeg kan blot skrive -x. Det er det samme som -1x. Til sidst skal jeg se på konstantleddene. Jeg trækker 9 fra og lægger 1 til. Det er -9 + 1 som er -8. Og vi er færdige.