If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du sidder bag et internet-filter, skal du sikre, at domænerne *. kastatic.org og *.kasandbox.org ikke er blokeret.

Hovedindhold

Tekstopgave med addition og subtraktion af decimaltal

I denne video skal vi lære, hvordan vi ændrer saldoen af en bankkonto ved at indsætte og hæve forskellige beløb. Vi begynder med en saldo, indsætter et beløb og hæver derefter et beløb og til sidst finder vi den endelige saldo. Lavet af Sal Khan og Montereys Institut for teknologi og undervisning.

Vil du deltage i samtalen?

Ingen opslag endnu.
Forstår du engelsk? Klik her for at se flere diskussioner på Khan Academys engelske side.

Video udskrift