If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du sidder bag et internet-filter, skal du sikre, at domænerne *. kastatic.org og *.kasandbox.org ikke er blokeret.

Hovedindhold

Regler for betydende cifre

I denne video skal du lære om betydende cifre for målinger og beregninger. Den omfatter, hvordan du finder ud af antallet af betydende cifre, herunder cifre forskellige fra nul og alle nuller i mellem dem. Du skal også lære om foranstillede og efterstillede nuller samt videnskabelig notation, der mere tydeligt viser antallet af betydende cifre. Lavet af Sal Khan.

Vil du deltage i samtalen?

Ingen opslag endnu.
Forstår du engelsk? Klik her for at se flere diskussioner på Khan Academys engelske side.

Video udskrift