If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du sidder bag et internet-filter, skal du sikre, at domænerne *. kastatic.org og *.kasandbox.org ikke er blokeret.

Hovedindhold

Addition og subtraktion af brøker

Her gennemgås ofte stillede spørgsmål, når du begynder at lære addition og subtraktion med brøker.

Hvordan laver vi overslagsregning med brøker?

Man kan lave overslagsregning med brøker ved at afrunde dem til nærmeste hele eller halve tal. For eksempel 23 kan afrundes til 12 og 78 kan afrundes til 1.
Du kan øve dig i denne øvelse:

Hvordan laver man visuel addition og subtraktion af brøker?

For at lave addition og subtraktion af brøker, så skal de have den samme nævner. Vi kan bruge brøkdiagrammer til at sammenligne brøker, så de bliver nemmere at lægge sammen eller trække fra hinanden.
To lige store brøkdiagrammer over hinanden. Det øverste diagram er opdelt i 2 lige store dele, der hver er opdelt i 3 lige store dele. De første 3 dele er farvet lilla og samlet mærket 3 sjettedele. Det nederste diagram er opdelt i 6 lige store dele. Den første del er farvet grøn og mærket 1 sjettedel. De næste 2 dele er farvet røde og samlet mærket 3 sjettedele minus 1 sjettedel.
Du kan øve dig i denne øvelse:

Hvad er forskellen på addition og subtraktion med forskellige nævnere og med fællesnævnere?

Når brøkerne har fællesnævner, altså har den samme nævner, så kan vi lave addition og subtraktion med dem, som de er. Når brøkerne derimod har forskellige nævnere, så skal vi får omskrive dem, så de har den samme nævner.
Du kan øve dig i disse øvelser:

Hvordan finde vi en fællesnævner?

Der er nogle strategier, du kan bruge. En metode er at bruge det mindste fælles multiplum (MFM) af de to nævnere. En anden metode er at omskrive de to brøker ved at gange dem med hinandens nævner.
Du kan øve dig i disse øvelser:

Hvad er blandede tal og hvordan lægges de sammen og trækkes fra hinanden?

Blandede tal er tal, der har både et helt og en brøk. Tallet 212 er et blandet tal. Når de skal lægges sammen eller trækkes fra hinanden skal de have fællesnævner. Dernæst omskrives de blandede tal til uægte brøker. Til sidst fortages addition og subtraktion med tallene.
Du kan øve dig i disse øvelser:

Vil du deltage i samtalen?

Ingen opslag endnu.
Forstår du engelsk? Klik her for at se flere diskussioner på Khan Academys engelske side.