If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du sidder bag et internet-filter, skal du sikre, at domænerne *. kastatic.org og *.kasandbox.org ikke er blokeret.

Hovedindhold

Egenskaber for figurer

Ofte stillede spørgsmål om emnet egenskaber for figurer.

Hvad er forskellen på at kategorisere trekanter ud fra sider og ud fra vinkler?

Når vi kategoriserer trekanter ud fra sider, så sammenligner vi trekantens sider med hinanden. For eksempel, så har en ligesidet trekant tre sider, der er lige lange. Hvorimod en ligebenet trekant har to sider, der er lige lange.
Når vi kategoriserer trekanter ud fra vinkler, så kigger vi på trekantens vinkelmål. For eksempel, en retvinklet trekant har en vinkel på 90 grader (en ret vinkel), hvorimod en spidsvinklet trekant har tre vinkler, der alle er mindre end 90 grader.
Du kan øve dig i denne øvelse:

Hvad er en firkant og hvilke typer af firkanter findes der?

En firkant er en polygon med fire sider. Der findes flere typer af firkanter. De mest almindelige er kvadrater, rektangler, parallelogrammer, romber og trapezer.
Du kan øve dig i disse øvelser:

Hvad er egenskaber for figurer?

En figur kan have egenskaber, der har at gøre med specielle kendetegn for en type af figur. For eksempel, så har et kvadrat følgende egenskaber: fire lige lange sider, 4 rette vinkler og to sæt af parallelle sider.
Du kan øve dig i denne øvelse:

Hvorfor skal vi have kendskab til egenskaber for figurer?

Det er flere gode grunde til at kendskab til egenskaber ved figurer er nyttigt. For eksempel inden for arkitektur, så vil man måske tilføje visse former for at gøre bygningen smukkere. Inden for matematik kan kendskab til egenskaber for figurer hjælpe os, når vi skal løse problemer eller bevise matematiske sætninger.

Vil du deltage i samtalen?

Ingen opslag endnu.
Forstår du engelsk? Klik her for at se flere diskussioner på Khan Academys engelske side.