If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du sidder bag et internet-filter, skal du sikre, at domænerne *. kastatic.org og *.kasandbox.org ikke er blokeret.

Hovedindhold

Division

Her gennemgås ofte stillede spørgsmål, når du begynder at lære om division.

Hvad er en rest?

Når vi dividerer et tal med et andet, så sker det at opgaven ikke "går op". Den del, der er tilbage, kaldes for en rest.
Når vi dividerer 17 med 4, så får vi 4 og en rest på 1.
start color #208170, 17, end color #208170, colon, start color #543b78, 4, end color #543b78
17 prikker arrangeret i 4 rækker med 4 prikker i hver og 1 række med 1 prik.
Du kan øve dig i disse øvelser:

Division med pladsværdi

Når vi dividerer større tal, kan vi opdele dem i mindre bider ved at bruge pladsværdier.
For eksempel, når vi dividerer 288 med 4, svarer det til at dividere 200 med 4 og 80 med 4 og 8 med 4. Til sidst lægges kvotienterne, altså svarene, sammen.
=288:4=(200:4)+(80:4)+(8:4)=50+20+2=72\begin{aligned} &\phantom{=}\maroonE{288}\mathbin{:}{\blueE4}\\\\ &=(\maroonE{200}\mathbin{:}\blueE4)+(\maroonE{80}\mathbin{:}\blueE4) +(\maroonE{8}\mathbin{:}\blueE4)\\\\ &= 50 + 20 + 2\\\\ &=72 \end{aligned}
Du kan øve dig i denne øvelse:

Hvordan kan vi bruge arealmodeller, når vi laver division?

En arealmodel er en visuel model af vores divisionsopgave, hvor den opdeles i mindre bider. Man kan bruge en arealmodel til at vise den distributive lov for multiplikation og division.
Arealmodellen nedenfor viser opgaven 4, point, 115, colon, 4.
En arealmodel som er et rektangel opdelt i 4 ikke lige store dele under hinanden. Rektanglet bredde er mærket 4 enheder. Den første del er mærket 4000 kvadratenheder. Den har en højde mærket 1000 enheder. Den anden del er mærket 100 kvadratenheder. Den har en højde mærket 25 enheder. Den tredje del er mærket 12 kvadratenheder. Den har en højde mærket 3 enheder. Den fjerde del er mærket 3 kvadratenheder. Højden er ikke mærket.
Du kan øve dig i disse øvelser:

Division af flercifrede tal med opdelt division

Når vi dividerer flercifrede tal, kan vi med fordel bruge opdelt division. For eksempel i opgaven 486 divideret med 3, kan vi opdele 486 som 300, plus, 180, plus, 6. Alle tallene kan nemt divideres med 3.
3)4863001001861806066+20162\begin{array}{rr|rl} {3}&\overline{\Big)486}\\ &\mathllap{-}\underline{300}&\purpleD{100}\\ &186\\ &\mathllap{-}\underline{180}&\purpleD{60}\\ &6\\ &\mathllap{-}\underline{6}&\underline{{}+\purpleD{2}}\\ &\goldE{0}&\maroonE{162} \end{array}
Du kan øve dig i disse øvelser:

Hvor bruger vi division i den virkelige verden?

Vi bruger division hele tiden! Når vi skal dele regningen mellem en gruppe venner, der har været ude og spise. Når vi skal bestemme gennemsnitshøjden af et hold fodboldspillere eller når vi skal finde ud af, hvor mange småkager vi hver kan få, hvis vi skal dele dem ligeligt.

Vil du deltage i samtalen?

Ingen opslag endnu.
Forstår du engelsk? Klik her for at se flere diskussioner på Khan Academys engelske side.