If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du sidder bag et internet-filter, skal du sikre, at domænerne *. kastatic.org og *.kasandbox.org ikke er blokeret.

Hovedindhold

Addition, subtraktion og overslagsregning

Her gennemgås ofte stille spørgsmål om addition, subtraktion og overslagsregning.

Hvad er forskellen på afrunding og overslagsregning?

Afrunding er en form for overslagsregning. Når vi afrunder, så ændrer vi et tal til det nærmeste "runde" tal (nærmeste tier, hundreder eller tusinder). I overslagsregning kan man også "gætte" eller bruge andre strategier for at komme frem til en tilnærmet værdi af svaret på en opgave.
Her er et par øvelser, hvor du kan øve dig i at afrunde:

Hvad er addition af flercifrede tal?

Addition af flercifrede tal er ligesom almindelig addition, bortset fra tallene har mere end ét ciffer. Det er vigtigt at skrive tallene, så de samme pladsværdierne er under hinanden. For eksempel når 265 og 348 lægges sammen, så skriver vi:
265+348
Dernæst starter vi til højre, hvor vi lægger 5 (på enernes plads) og 8 (fra enernes plads) sammen og får 13. Vi skriver 3-tallet på enernes plads, og sætter 1 i mente på tiernes plads.
Dernæst lægger vi 6 (på tiernes plads) og 4 (på tiernes plads) sammen og får 10, men skal huske, at der er 1 i mente, så i alt får vi 11. Vi skriver 1 på tiernes plads og sætter igen 1 i mente, denne gang på hundredernes plads.
Til sidst lægger vi 2 (på hundredernes plads) og 3 (på hundredernes plads) sammen og får 5, men skal igen huske, at der er 1 i mente, så i alt får vi 6.
Summen af 265 og 348 er 613.
Du kan øve dig mere i øvelsen Addition af flercifrede tal.

Hvad er subtraktion af flercifrede tal?

Subtraktion af flercifrede tal er meget lig addition af flercifrede tal, blot hvor vi trækker fra i stedet for at lægge sammen. Det er igen vigtigt at få skrevet tallene så pladsværdierne er under hinanden. For eksempel når 278 skal trækkes fra 437, så skriver vi:
437278
Vi starter til højre, hvor vi skal trække 8 (på enernes plads) fra 7 (på enernes plads). Det kan vi ikke, da der ikke er nok enere, så vi må låne fra tiernes plads. Det gør vi ved at omskrive cifret på tiernes plads. Vi tager en tier og skriver den som ti enere. Der er så 2 tilbage på tiernes plads, men 17 på enernes plads. Nu kan vi trække 8 fra 17 og får 9.
Dernæst trækker vi 7 (på tiernes plads) fra 2 (på tiernes plads). Vi må igen låne. Denne gang tager vi en hundreder og skriver den som ti tiere. Der er så 3 tilbage på hundredernes plads men 12 på tiernes plads. Nu kan vi trække 7 fra 12 og får 5 på tiernes plads.
Til sidst skal vi trække 2 (på hundredernes plads) fra 3 (på hundredernes plads) og får 1.
Forskellen, når 278 trækkes fra 437, er 159.
Du kan øve dig mere i øvelsen Subtraktion af flercifrede tal.

Hvornår bruger vi disse færdigheder den virkelige verden?

Vi bruger disse færdigheder hele tiden! Du bruger ofte overslagsregning, når du skal have en ide om den endelige pris i en butik, eller når vi skal vurdere, hvor lang tid et projekt vil tage. Addition og subtraktion af flercifrede tal bruges, når større tal lægges sammen og trækkes fra hinanden, som beløbene på din bankkonto, eller når afstande skal lægges sammen.

Vil du deltage i samtalen?

Ingen opslag endnu.
Forstår du engelsk? Klik her for at se flere diskussioner på Khan Academys engelske side.