If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du sidder bag et internet-filter, skal du sikre, at domænerne *. kastatic.org og *.kasandbox.org ikke er blokeret.

Hovedindhold

Gennemgang af rumfangsformler

Gennemgå rumfangsformlerne for prismer, cylindre, pyramider, kegler og kugler.
Til at starte med kan det virke som om, at der er mange forskellige rumfangsformler, men en del af dem har faktisk noget til fælles.

Prisme-lignende rumlige figurer

Rumfangprisme=(grundfladeareal)(højde)
Vi måler altid højden vinkelret fra grundfladen, også selvom figuren "ligger ned", eller det er et "skævt" prisme.

Kasser

Vi lærer ofte om kasser (også kaldet rette prismer) ved at bygge dem med centicubes.
Bemærk, at enhver af de seks flader i en kasse kan bruges som grundflade, så længe vi stadig måler højden vinkelret fra grundfladen.
En kasse med en længde mærket l, en bredde mærket w, og en højde mærket h.
Rumfangkasse=(Arealgrundflade)(højde)=((grundfladens længde)(grundfladens bredde))(kassens højde)=lbh

Trekantede prismer

Et trekantet prisme har en trekant som grundflade.
Et trekantet prisme med en trekantet grundflade. En side i grundfladen er mærket b og højden er mærket h. Prismets længde er mærket l.
Rumfangtrekantet prisme=(Arealgrundflade)(højde)=(12(trekantens grundlinje)(trekantens højde))(prismets højde)=12gh

Cylindre

En cylinder er en prisme-lignende figur, men dens grundflade er en cirkel.
En cylinder med radius r og højde h.
Rumfangcylinder=(Arealgrundflade)(højde)=(π(radius)2)(højde)=πr2h

Skæve prismer

I skæve prismer er modståender flader stadig parallelle.
Formlen for rumfanget af skæve prismer er præcis den samme som formlen for rette prismer på grund af Cavalieris princip.
Hvilket udtryk beregner rumfanget af det skæve prisme?
Et skævt rektangulært prisme. Dets rektangulære grundflade har en længde på 2 enheder og en bredde på 1,5 enheder. Prismets skrå højde er 5 enheder. Dets lodrette højde er 4 enheder.
Vælg 1 svar:

Pyramider og pyramide-lignende rumlige figurer

Rumfangpyramide=13(grundfladeareal)(højde)
Højden af en pyramide måles vinkelret fra grundfladen. På grund af Cavalieris princip udregnes rumfladen af skæve pyramider på samme måde som rette pyramider.

Pyramider med rektangulære grundflader

Pyramider med rektangulære grundflader har et rektangel som grundflade.
En rektangulær pyramide. Den rektangulær grundflade har en længde mærket l og en bredde mærket b. Pyramiden har en lodret højde mærket h.
Rumfangpyramide med rektangulær grundflade=13(Arealgrundflade)(højde)=13((grundfladens længde)(grundfladens bredde))(pyramidens højde)=13lbh

Kegler

En kegle er en pyramide-lignende figur, hvor grundfladen er en cirkel.
En kegle med en radius på r og en lodret højde på h.
Rumfangkegle=13(Arealgrundflade)(højde)=13(π(radius)2)(højde)=13πr2h

Kugler

En kugle med en radius på r.
Rumfangkugle=43π(radius)3

Vil du deltage i samtalen?

Ingen opslag endnu.
Forstår du engelsk? Klik her for at se flere diskussioner på Khan Academys engelske side.