If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du sidder bag et internet-filter, skal du sikre, at domænerne *. kastatic.org og *.kasandbox.org ikke er blokeret.

Hovedindhold

Elektriske kræfter

I denne artikel gennemgås de vigtigste begreber i emnet elektriske kræfter.

Nøglebegreber:

  • En elektrisk kraft eksisterer mellem to objekter med elektrisk ladning — selv hvis objekterne ikke rører hinanden.
  • Elektriske kræfter kan være tiltrækkende eller frastødende. Dette afhænger af de elektriske ladninger på objekterne.
  • Objekter med modsatte ladninger tiltrækker hinanden.
To lige så store skumbolde ved siden af hinanden. Bolden til venstre er mærket med et plus. Fra dens højre side går en pil mod højre. Bolden til højre er mærket med et minus. Fra dens venstre side går en pil mod venstre.
  • Objekter med samme ladning frastøder hinanden.
To lige så store skumbolde ved siden af hinanden. Begge bolde er mærket med et plus. Fra den venstre side af den venstre bold går en pil mod venstre. Fra den højre side af den højre bold går en pil mod højre.
  • Den elektriske kraft mellem to objekter afhænger af størrelsen af deres ladninger samt afstanden mellem dem. Jo større ladninger og jo mindre afstand, jo større er den elektriske kraft.

Vil du deltage i samtalen?

Ingen opslag endnu.
Forstår du engelsk? Klik her for at se flere diskussioner på Khan Academys engelske side.