Hvis du ser denne besked, betyder det, at vi har problemer med at indlæse eksterne ressourcer til Khan Academy.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Hovedindhold

Nettokraft

Kræfter kan accelerere et objekt. Når lige store kræfter skubber et objekt i modsatte retninger, så udligner de hinanden og objektet bevæger sig ikke. Når endnu en kraft tilføjes i den ene retning, så vil objektet begynde at accelerere i den retning. Lavet af Sal Khan.

Vil du deltage i samtalen?

Ingen opslag endnu.
Forstår du engelsk? Klik her for at se flere diskussioner på Khan Academys engelske side.

Video udskrift

Lad os sige, vi er langt ude i universet, og denne asteroide er stationær i forhold til os. Og vi vil gerne flytte den. Så vi sætter en raket fast på den ene side og affyrer den. Den udsender alt denne super varme gas og alle disse partikler til højre. Men hvad tror du den vil gøre ved asteroiden? Den vil skubbe til asteroiden i den retning. eller man kan sige den vil virke med en kraft på asteroiden. Kraften vises sådan her, hvor styrken af kraften eller størrelsen af kraften svarer til længden af denne linje. Retningen viser jeg med denne pil. Når jeg jeg skubber mod venstre så vil asteroiden ikke blot flyttes mod venstre den vil accelerere mod venstre. Jo længere tid raketten er tændt, jo længere mod venstre vil asteroiden bevæge sig hurtigere og hurtigere og hurtigere. Men lad os se på et andet eksempel. Lad os sige at du og en af dine venner, I har en lille fejlkommunikation, og de anbragte en identisk raket på denne side af asteroiden og I tændte dem præcis samtidigt. Denne her vil skubbe i den anden retning. Hvad tror du der vil ske, hvis det sker samtidigt? Selvom der nu er dobbelt så mange kræfter der påvirker asteroiden, så går de i modsatte retninger og ophæver hinanden, så der er en nettokraft på nul. Derfor vil denne asteroide slet ikke accelerere. Lad os nu sige at en tredje ven vil rette op på denne situation. Ikke nødvendigvis på den mest effektive måde. Der anbringes endnu en raket lige her og den affyres. Hvad vil der nu ske? Nu er der de to oprindelige kræfter, der ophæver hinanden, plus denne nye kraft, som jeg vil lave lilla fordi det er en lilla raket. Du kan tegne den nye kraft sådan her for at vise, at der nu er en nettokraft da der er to raketter der går mod venstre og en raket, der går mod højre. Vi kan også tegne den på denne måde de to raketter, der går mod venstre vil samlet give en kraft, der ser sådan her ud. Og vi har en der går mod højre. Så hvis du finder summen, så svarer det til at have en raket som vi startede med. Det vigtige budskab i denne video er, når du skal finde ud af om noget vil accelerere og i hvilken retning, så skal du huske at bruge nettokraften fordi nogle af kræfterne måske ophæver hinanden.