If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du sidder bag et internet-filter, skal du sikre, at domænerne *. kastatic.org og *.kasandbox.org ikke er blokeret.

Hovedindhold

Sammenhæng mellem brøker, decimaltal og procent

Problem

Kvadratet nedenfor svarer til en hel.
Skriv hvor stor en del af kvadratet, der er farvet, både som brøk, decimaltal og procent.
Brøk:
 • Dit svar skal være
 • en ægte brøk, f.eks. 1/2 eller 6/10
 • en uægte brøk, f.eks. 10/7 eller 14/8
Decimal:
 • Dit svar skal være
 • et eksakt decimaltal, f.eks. 0,75
Percent:
 • Dit svar skal være
 • et heltal, f.eks. 6
 • en reduceret, ægte brøk, f.eks. 3/5
 • en reduceret, uægte brøk, f.eks. 7/4
 • et blandet tal, f.eks. 1 3/4
 • et eksakt decimaltal, f.eks. 0,75
 • et multiplum af pi, som f.eks. 12 pi eller 2/3 pi
%