If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du sidder bag et internet-filter, skal du sikre, at domænerne *. kastatic.org og *.kasandbox.org ikke er blokeret.

Hovedindhold

Et-trins ligninger med addition

Vi skal lære at løse enkle ligninger med en variabel. Vi isolerer variablen ved at fjerne andre led på samme side. For eksempel, hvis a + 5 = 54, trækker vi 5 fra begge sider for at finde a = 49. Til sidst tjekker vi vores løsning ved at indsætte denne værdi i den oprindelige ligning. Lavet af Sal Khan.

Vil du deltage i samtalen?

Ingen opslag endnu.
Forstår du engelsk? Klik her for at se flere diskussioner på Khan Academys engelske side.

Video udskrift