If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du sidder bag et internet-filter, skal du sikre, at domænerne *. kastatic.org og *.kasandbox.org ikke er blokeret.

Hovedindhold

Genkend funktioner ud fra grafer

Problem

Grafen viser en sammenhæng mellem x og y.
Et koordinatsystem med alle 4 kvadranter. Begge akser har mærkede markeringer for hver 1 fra minus 7 til 7. En graf vokser på en ikke linear måde fra venstre mod højre fra omkring punktet minus 8 komma en halv til minus 5 komma 8 en halv. Derefter aftager den til omkring 1 en halv komma minus en halv. Så vokser den igen til omkring 1 en halv komma 8 en halv. Så aftager den igen til omkring 4 en halv komma en halv. Og endelig vokser den til omkring 7 en halv komma 8 en halv.
Repræsenterer denne graf en funktion?
Vælg 1 svar: