If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du sidder bag et internet-filter, skal du sikre, at domænerne *. kastatic.org og *.kasandbox.org ikke er blokeret.

Hovedindhold

Genkend transformerede funktioner

Problem

Funktionen g er en transformation af funktionen f. Graferne for funktionerne f (ubrudt linje) og g (stiplet linje) er vist nedenfor.
Graferne for to andengradsfunktioner f og g vises i et koordinatsystem. g er en transformation af f. Begge akser har markeringer for hver 1. Hver anden markering fra minus 8 til 8 er mærket. Grafen for f vender opad og har et toppunkt i 4 komma 3. Grafen for g vender nedad og har et toppunkt i 4 komma minus 1.
Hvad er funktionsforskriften for g udtrykt med f?
Vælg 1 svar: