If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du sidder bag et internet-filter, skal du sikre, at domænerne *. kastatic.org og *.kasandbox.org ikke er blokeret.

Hovedindhold

Funktioner med numerisk værdi og stykkevise funktioner

Her gennemgås ofte stillede spørgsmål, når du først begynder at lære om funktioner med numerisk værdi samt stykkevise funktioner

Hvad er numerisk (absolut) værdi?

Den numeriske værdi er en funktion, svarer til afstanden mellem ethvert input og 0 på tallinjen. Afstand er altid positiv, så den numeriske værdi er altid et positivt tal. Vi skriver ofte den numeriske værdi af et tal med lodrette bjælker på hver side, som |x|.

Hvordan ser grafer for funktioner med numerisk værdi ud?

Grafen for den mest enkle funktion med numerisk værdi har ligningen y=|x|. Grafen ligner et "V" med toppunktet i origo. Når vi ændrer funktionen (f.eks. med en parallelforskydning) vil grafen ændres tilsvarende, men bibeholde den karakteristiske "V" form.
Øv dig i at afbilde funktioner i øvelsen Afbild funktioner med numerisk værdi.

Hvad er stykkevise funktioner?

Stykkevise funktioner er funktioner, hvor funktionsforskriften ændrer sig i forskellige intervaller af input. For eksempel kan vi definere en stykkevis funktion f(x) sådan her:
f(x)={2xif x03x+1if x>0
Denne funktion vil gange et input med 2, når input er mindre end eller lig med 0, og gange input med 3 og addere 1, når input er større end 0.

Hvordan ser grafer for stykkevise funktioner ud?

Grafen for en stykkevis funktion afhænger af den specifikke funktionsforskrift. Typisk vil grafen være "brudt" eller adskilt i de punkter, hvor funktionsforskriften ændres. For funktionen f(x) ovenfor, vil grafen være to rette linjer, der mødes i origo.
Du kan se flere eksempler i vores øvelse Grafer for stykkevise funktioner.

Anvendes funktioner med numeriske værdi og stykkevise funktioner i den virkelige verden?

Begge typer funktioner bruges i en række forskellige sammenhænge. Funktioner med numerisk værdi kan være nyttige, når vi ønsker at måle afstande eller finde størrelsen af en bestemt mængde. Stykkevise funktioner bruges ofte til at modellere situationer, hvor forskellige regler eller formler gælder i forskellige situationer.

Vil du deltage i samtalen?

Ingen opslag endnu.
Forstår du engelsk? Klik her for at se flere diskussioner på Khan Academys engelske side.