If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du sidder bag et internet-filter, skal du sikre, at domænerne *. kastatic.org og *.kasandbox.org ikke er blokeret.

Hovedindhold

Division med et flercifret decimaltal

Division med decimaltal kræver en del trin. Først omskrives divisoren til et heltal ved at flytte kommaet til højre. Dernæst gøres det samme for dividenden. Så foretages division som normalt med disse tal. Til sidst sættes kommaet i kvotienten. Lavet af Sal Khan og Montereys Institut for teknologi og undervisning.

Vil du deltage i samtalen?

Ingen opslag endnu.
Forstår du engelsk? Klik her for at se flere diskussioner på Khan Academys engelske side.

Video udskrift