If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du sidder bag et internet-filter, skal du sikre, at domænerne *. kastatic.org og *.kasandbox.org ikke er blokeret.

Hovedindhold

Introduktion til numerisk værdi

Lær at se numeriske værdier som et tals afstand fra 0 og løs opgaver med dem.
Den numeriske værdi af et tal er dets afstand fra 0. Numerisk værdi kaldes også for absolut værdi.
For eksempel er den numeriske værdi af 4 lig 4:
Det virker rimelig indlysende. Selvfølgelig er afstanden fra 0 til 4 lig med 4. Der hvor den numeriske værdi bliver interessant er med negative tal.
For eksempel er den numeriske værdi af 4 også 4:

Lad os øve os!

Opgave 1A
Hvad er den numeriske (absolutte) værdi af 3?
 • Dit svar skal være
 • et heltal, f.eks. 6
 • en reduceret, ægte brøk, f.eks. 3/5
 • en reduceret, uægte brøk, f.eks. 7/4
 • et blandet tal, f.eks. 1 3/4
 • et eksakt decimaltal, f.eks. 0,75
 • et multiplum af pi, som f.eks. 12 pi eller 2/3 pi

Symbolet for numerisk (absolut) værdi

Symbolet for den numeriske (absolutte) værdi er en lodret streg | på begge sider af tallet.
For eksempel, istedet for at skrive
"den numeriske værdi af 6"
kan vi skrive
|6|.

Lad os øve os!

Opgave 2A
Hvad er |7|?
 • Dit svar skal være
 • et heltal, f.eks. 6
 • en reduceret, ægte brøk, f.eks. 3/5
 • en reduceret, uægte brøk, f.eks. 7/4
 • et blandet tal, f.eks. 1 3/4
 • et eksakt decimaltal, f.eks. 0,75
 • et multiplum af pi, som f.eks. 12 pi eller 2/3 pi

Vil du deltage i samtalen?

Ingen opslag endnu.
Forstår du engelsk? Klik her for at se flere diskussioner på Khan Academys engelske side.