If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du sidder bag et internet-filter, skal du sikre, at domænerne *. kastatic.org og *.kasandbox.org ikke er blokeret.

Hovedindhold

Gennemgang af parallelforskydninger

Gennemgå det grundlæggende omkring parallelforskydninger og løs nogle opgaver selv.

Hvad er en parallelforskydning?

En parallelforskydning er en transformation, der tager alle punkter i en figur og flytter dem samme afstand og i samme retning.
Denne parallelforskydning flytter XYZ over i den blå trekant.
Et koordinatsystem er vist. Begge akser har mærkede markeringer for hver 1 fra minus 9 til 9. To trekanter er afbildet. Den ene trekant har et hjørne x i minus 9 komma 6. Et hjørne y i 2 komma 3. Et hjørne z i minus 2 komma minus 8. Den anden trekant har det hjørne der svarer til x i minus 6 komma 6. Det hjørne der svarer til y i 5 komma 3. Det hjørne der svarer til z i 1 komma minus 8.
Den nye figur, som fremkommer, kalder vi billedet. Billede er kongruent med den oprindelige figur.
Vil du lære mere om forskellige typer af tranformationer? Tjek denne video.

Udførelse af parallelforskydninger

En figur kan enten flyttes vandret langs x-aksen eller lodret langs y-aksen - eller begge dele.
Eksempel:
Parallelforskyd LMN 4 enheder langs x-aksen og 2 enheder langs y-aksen.
En parallelforskydning på 4 enheder langs x-aksen betyder, at vi flytter alle punkter 4 enheder til venstre, og en parallelforskydning på 2 enheder langs y-aksen betyder, at vi flytter alle punkter 2 enheder ned.
Et koordinatsystem er vist. Begge akser har mærkede markeringer for hver 1 fra minus 9 til 9. Trekant L M N er afbildet. L ligger i minus 3 komma minus 2. M ligger i minus 5 komma minus 2. N ligger i minus 2 komma 3. Fra hvert punkt går en stiplet pil 4 enheder til venstre og 2 enheder ned til punkter i minus 7 komma minus 4, minus 9 komma minus 4 og minus 6 komma 1.
Denne parallelforskydning flytter LMN over i den blå trekant.
Et koordinatsystem er vist. Begge akser har mærkede markeringer for hver 1 fra minus 9 til 9. Trekant L M N er afbildet. L ligger i minus 3 komma minus 2. M ligger i minus 5 komma minus 2. N ligger i minus 2 komma 3. Fra hvert punkt går en stiplet pil 4 enheder til venstre og 2 enheder ned til punkter i minus 7 komma minus 4, minus 9 komma minus 4 og minus 6 komma 1. Disse tre punkter er forbundet til en blå trekant.
Vil du lære mere om udførelse af parallelforskydninger? Tjek denne video.

Øvelsesopgaver

Opgave 1
Tegn billedet af ABC efter en parallelforskydning på 3 enheder til højre og 4 enheder ned.

Vil du løse flere opgaver som disse? Tjek denne øvelse.

Vil du deltage i samtalen?

Ingen opslag endnu.
Forstår du engelsk? Klik her for at se flere diskussioner på Khan Academys engelske side.