If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du sidder bag et internet-filter, skal du sikre, at domænerne *. kastatic.org og *.kasandbox.org ikke er blokeret.

Hovedindhold

Gennemgang af topvinkler

Gennemgå det grundlæggende om topvinkler og løs nogle opgaver.

Topvinkler

Topvinkler er vinkler, der ligger overfor hinanden der, hvor to linjer skærer hinanden.
For eksempel er AXD og BXC topvinkler i nedenstående figur:
Vil du lære mere om topvinkler? Tjek denne video.

Øvelsessæt

Opgave 1A
Er APD og CPB topvinkler?
Alle linjer er helt lige.
Vælg 1 svar:

Vil du løse flere opgaver som denne? Tjek denne øvelse.

Brug topvinkler til at finde den manglende vinkel

Lad os kigge på et eksempel.
Hvor stor er vinkel x?
Lad os først finde den lyserøde vinkel:
Den lyserøde og den blå vinkel danner tilsammen 180, fordi de ligger lige op ad hinanden og danner tilsammen en lige vinkel.
lyserød vinkel=180121=59
Den lyserøde og den grønne vinkel danner også 180 tilsammen, fordi også ligger lige op ad hinanden og danner en lige vinkel.
grøn vinkel=18059=121
Vinkel x=121.

Træningsopgaver

Opgave 2A
Hvor stor er vinkel x?
  • Dit svar skal være
  • et heltal, som f.eks. 6
  • en reduceret, ægte brøk, som eksempelvis 3/5
  • en reduceret, uægte brøk, som eksempelvis 7/4
  • et blandet tal, som eksempelvis 1 3/4
  • et eksakt decimaltal, som eksempelvis 0,75
  • et multiplum af pi, som f.eks. 12 pi eller 2/3 pi

Vil du løse flere opgaver som denne? Tjek denne opgave.

Vil du deltage i samtalen?

Ingen opslag endnu.
Forstår du engelsk? Klik her for at se flere diskussioner på Khan Academys engelske side.