If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du sidder bag et internet-filter, skal du sikre, at domænerne *. kastatic.org og *.kasandbox.org ikke er blokeret.

Hovedindhold

Eksempler på sammenhænge mellem vinkler

Sal finder topvinkler, og nabovinkler på en tegning. Lavet af Sal Khan.

Vil du deltage i samtalen?

Ingen opslag endnu.
Forstår du engelsk? Klik her for at se flere diskussioner på Khan Academys engelske side.

Video udskrift

Vi bliver med at nævne en vinkel, der er ens med vinkel BGD. Lad os se, om vi kan finde den. Her er B, her er G, og her er D. Vinkel BGD er altså hele den her vinkel. . Når vi snakker om at være hosliggende, er det nogle vinkler, der har en af deres sider tilfælles. . Det kan fx. være AGB har siden GB tilfælles med vinkel BGD. Vi kan sige, at vinkel AGB, som også kan blive kaldt vinkel BGA, er den vinkel herovre. Vi kan også sige, at vinkel FGB er hosliggende til BCD, da de har siden GB tilfælles. Vinkel FGB eller BGF er altså også en mulighed. Vi kan også tage vinkel EGD på den anden side, som deler siden GD med cinkel BGD. Vi kan også tage vinkel FGD, som også deler siden GD med vinkel BGD. De her 4 eksempler ville være et rigtigt svar. Vi bliver kun bedt om at nævne én. Vi tager næste spørgsmål. Nævn en vinkel, som er en modstående til vinkel EGA. Vinkel EGA er den her vinkel. Den måde vi ser på modstående vinkler er, hvis 2 linjer fx krydser hinanden og skærer hinanden ved et punkt, som vist her, der danner 4 rette vinkler. Det kan også være 2 sæt af modstående vinkler. Hvis vi kigger på den nederste vinkel, er dens modstående vinkel den øverste. Det er en af de vinkler, som den ikke er hosliggende til. Det vil altså være den øverste vinkel her. Lad os gå tilbage til opgaven om at finde en modstående vinkel til EGA. Hvis vi ser på skæringen mellem linje EB og linje DA, vil den danne en modstående vinkel til EGA, som er vinkel DGB. Det er vinkel DGB, som også kan blive kaldt BGD. De refererer begge til vinklen heroppe. Nævn en vinkel, som danner et lineært par med vinkel DFG. . Et lineært par med vinkel DGF, som er den her vinkel. En vinkel der danner et lineært par, vil være en vinkel, som er hosliggende, hvor de 2 yderste sider kombineret vil danne en linje. Hvis vi fx kombinerer vinkel DGF med vinkel DGC, danner deres 2 yderste sider en lige linje. Vi kan sige, at hvis vi kigger på vinkel DGF, kan vi danne en linje den her vej. Hvis vi tager vinkel AGF, vil de yderste sider danne linjen DA. Vinkel AGF er altså også et svar. . Lad os lave en øvelse mere. Nævn en modstående vinkel til FGB. Det er den her. Vi kan forestille os, at den her vinkel er en af de 4 vinkler, der bliver dannet, når siden CF og EB skærer hinanden. I så fald bliver 4 vinkler dannet. Den ene er FGB, og de 2 vinkler her er den hosliggende til, da de har 1 side tilfælles, og så har vi den modstående vinkel. Det er den på den modsatte side. Det er den vinkel her, nemlig vinkel EGC, som også kan kaldes CGE. Det er svaret på den sidste øvelse.