Andengradsligninger og polynomier

Test din forståelse af Andengradsligninger og polynomier med disse 14 spørgsmål.

Om dette emne

Vi går nu videre fra lineære udtryk og ligninger til andengradsligninger (og polynomier generelt). Lær at faktorisere kvadrerede udtryk samt at løse andengradsligninger. Du vil også lære at manipulere polynomiske udtryk med flere led.