Hvis du ser denne besked, betyder det, at vi har problemer med at indlæse eksterne ressourcer til Khan Academy.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Hovedindhold

Ligninger i ét trin med multiplikation

Vi skal her læse at løse ligninger, hvor x er divideret med et tal, som x/3 = 14. Vi kan isolere x ved at gange på begge sider af ligningen med divisoren (3). Derved få vi x = 42. Vi kan tjekke vores svar ved at erstatte x med svaret i den oprindelige ligning og se om det giver mening. Lavet af Sal Khan og Montereys Institut for teknologi og undervisning.

Vil du deltage i samtalen?

Ingen opslag endnu.
Forstår du engelsk? Klik her for at se flere diskussioner på Khan Academys engelske side.

Video udskrift

Løs for x og tjek om løsningen er korrekt. Der står x divideret med 3 er lig med 14. At løse for x betyder, at vi skal regne ud, hvad variablen x skal være lig med. Vi skal isolere x på venstre side af ligningen. x er allerede på venstre side. x divideret med 3 er lig med 14. Vi kan også skrive det som 1/3 x er lig med 14, fordi 1/3 gange x er det samme som x over 3. Det er helt det samme. Hvordan kan vi isolere x på venstre side? De to udtryk her er helt ens. Vi skal finde en måde, så vi kun har et 1-tal foran x. 1x er det samme som x. Lige nu er det x divideret med 3. Hvis vi ganger begge sider af ligningen med 3, så er x isoleret. Grunden til at det virker er, at hvis vi ganger med 3 og dividerer med 3, svarer det til at gange eller dividere med 1. 3-tallene går ud med hinanden. Husk, hvis vi gør noget på venstre side, skal vi også at gøre det på højre side. Lad os regne begge ligninger samtidig for at vise, at de er helt ens. Hvad får vi på venstre side? 3 gange x divideret med 3 er det samme som 1 gange x. Vi får altså kun x på venstre side. Nu til højre side. Hvad er 14 gange 3? 3 gange 10 er 30, og 3 gange 4 er 12, så det giver 42. Vi får x er lig med 42. Vi gør det samme her til højre. 3 gange 1/3 er 1. Vi får 1x er lig med 14 gange 3 som er 42. Lad os tjekke, om svaret er korrekt. Lad os indsætte 42 i den oprindelige ligning. Vi har 42 i stedet for x. Det er over 3, og det er lig med 14. Hvad er 42 divideret med 3? Vi skal udregne 42 divideret med 3. Vi skriver det op og udregner det. 3 op i 4. 3 går 1 gang op i 4. 1 gange 3 er 3. 4 minus 3 er 1. Flyt de 2 ned. 3 går op i 12 4 gange. 3 går op i 42 14 gange. Det giver 14, og det hele stemmer. Vi er færdige.