If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du sidder bag et internet-filter, skal du sikre, at domænerne *. kastatic.org og *.kasandbox.org ikke er blokeret.

Hovedindhold

Input og output for en funktion: graf

Problem

Hvad er input-værdien, ud over 0, hvis f(x)=2?
x=
  • Dit svar skal være
  • et heltal, som f.eks. 6
  • et eksakt decimaltal, som eksempelvis 0,75
  • en reduceret, ægte brøk, som eksempelvis 3/5
  • en reduceret, uægte brøk, som eksempelvis 7/4
  • et blandet tal, som eksempelvis 1 3/4
Et koordinatsystem med alle fire kvadranter. Begge akser har mærkede markeringer for hver 1 fra minus 10 til 10. Funktionen f er afbildet og består af flere sammenhængende linjestykker og vises med en fuldt optrukket linje i blåt. Den går fra minus 10 komma minus 6 og fortsætter til minus 8 komma minus 4, minus 3 komma minus 2, minus 2 komma minus 4, 0 komma minus 2, 2 komma 2, 4 komma 4, 9 komma minus 1 og ender op i 10 komma minus 1. To punkter er indtegnet og navngivet i 9 komma 3 og 0 komma minus 2.