If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du sidder bag et internet-filter, skal du sikre, at domænerne *. kastatic.org og *.kasandbox.org ikke er blokeret.

Hovedindhold

Faktorisering af andengradspolynomier: Tredje kvadratsætning

Lær at faktorisere andengradspolynomier, der har formen "to tals sum gange de samme to tals differens". For eksempel skriver vi x²-16 som (x+4)(x-4).
At faktorisere et polynomium betyder at skrive det som et produkt af to eller flere polynomier. Vi kan betragte det som det omvendte af at gange polynomier sammen.
I denne artikel lærer vi, hvordan vi kan bruge tredje kvadratsætning (to tals sum gange de samme to tals differens) til at faktorisere bestemte polynomier. Hvis du ikke kender tredje kvadratsætning, så tjek denne video, før du fortsætter.

Introduktion: Tredje kvadratsætning

Alle polynomier, der passer til tredje kvadratsætning, kan faktoriseres ved at bruge følgende formel:
a2b2=(a+b)(ab)
Bemærk, at a og b i denne formel kan være alle slags algebraiske udtryk. For eksempel, for a=x og b=2 får vi følgende:
x222=(x+2)(x2)
Hvis vi faktoriserer polynomiet x24, får vi (x+2)(x2). Vi kan gange højre side ud for at tjekke faktoriseringen:
(x+2)(x2)=x(x2)+2(x2)=x22x+2x4=x24
Nu hvor du kender mønstret, så lad os kigge på et par eksempler til.

Eksempel 1: Faktorisering af x2+8x+16

Både x2 og 16 er kvadrattal, fordi x2=(x)2 og 16=(4)2. Med andre ord:
x216=(x)2(4)2
Da det ene kvadrattal bliver trukket fra det andet, kan det faktoriseres som to tals sum gange de samme to tals differens. Det kalder vi også for tredje kvadratsætning:
a2b2=(a+b)(ab)
I vores tilfælde er a=x og b=4. Derfor faktoriserer vi vores polynomium på følgende måde:
(x)2(4)2=(x+4)(x4)
Vi kan tjekke vores arbejde ved at tjekke, om produktet af disse to faktorer er x216.

Tjek din forståelse

1) Faktorisér x225.
Vælg 1 svar:

2) Faktorisér x2100.

Spørgsmål til overvejelse

3) Kan vi bruge tredje kvadratsætning til at faktorisere x2+25?
Vælg 1 svar:

Eksempel 2: Faktorisering af 4x29

Den ledende koefficient behøver ikke at være lig med 1 for at kunne benytte tredje kvadratsætning. Faktisk kan den bruges her!
Det kan vi, fordi både 4x2 og 9 er kvadrattal, da 4x2=(2x)2 og 9=(3)2. Vi kan bruge denne information til at faktorisere polynomiet med tredje kvadratsætning:
4x29=(2x)2(3)2=(2x+3)(2x3)
Hvis vi ganger ud, kan vi hurtigt se, at det er korrekt faktoriseret.

Tjek din forståelse

4) Faktorisér 25x24.
Vælg 1 svar:

5) Faktorisér 64x281.

6) Faktorisér 36x21.

Udfordrende opgaver

7) Faktorisér x49.

8) Faktorisér 4x249y2.

Vil du deltage i samtalen?

Ingen opslag endnu.
Forstår du engelsk? Klik her for at se flere diskussioner på Khan Academys engelske side.