If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du sidder bag et internet-filter, skal du sikre, at domænerne *. kastatic.org og *.kasandbox.org ikke er blokeret.

Hovedindhold

Emne 10: Udtryk, ligninger og funktioner med polynomier

Om dette emne

I dette emne skal vi lære: - Addition, subtraktion og multiplikation af polynomier - Faktorisering af polynomier som produktet af lineære faktorer - Division af polynomier - Polynomier som identiteter - Løsning af ligninger med polynomier samt finde nulpunkter i polynomier - Grafer for polynomier - Symmetri i funktioner

Lær

  • Ingen videoer eller artikler tilgængelige i dette modul

Lær

  • Ingen videoer eller artikler tilgængelige i dette modul
Test din forståelse af Udtryk, ligninger og funktioner med polynomier med disse %(num)s opgaver.